Vyjádření KPR k dezinformacím

28. března 2022

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky nemůže nařídit skartaci jednotlivých utajovaných spisů.

Dle pravidla „need to know“ nemá k většině z nich přístup. K povinnostem vedoucího KPR patří vyhlásit skartaci a zřídit svým rozhodnutím skartační komisi složenou z prověřených osob. Tato komise se při vyřazování utajovaných dokumentů řídí platnou legislativou.

V Kanceláři prezidenta republiky proběhla podrobná kontrola Národního bezpečnostního úřadu, které byly předány veškeré informace. Výsledky kontroly potvrdily, že v rámci nakládání s utajovanými dokumenty zde nedošlo k ohrožení ochrany utajovaných informací. Vedoucí KPR jmenoval dne 25. 10. 2021 příslušnou skartační komisi, dohled provedla pracovnice Archivu KPR.

Kancelář prezidenta republiky