Vyjádření velitele Hradní stráže k nákupu odstřelovacích pušek pro Hradní stráž

12. července 2013 , Praha

Hradní stráž dlouhodobě plní přesně stanovené specifické úkoly dle ustanovení § 28 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, které jsou rozpracovány v „Plánech činnosti a rozvoje Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže“ již od roku 2010 s výhledem do roku 2017.

Hradní stráž dlouhodobě plní přesně stanovené specifické úkoly dle ustanovení § 28 zákona
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, které jsou rozpracovány v „Plánech činnosti
a rozvoje Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže" již od roku 2010 s výhledem do roku 2017.


Na základě tohoto plánovacího procesu byla níže specifikovaná investiční akce zařazena do „Programu reprodukce majetku k udržení a obnově technického stavu majetku v užívání u Hradní stráže již v roce 2010, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředku nebyla realizována.

Investiční akce - Odstřelovací pušky CZ 750 SNIPER I s příslušenstvím pro Hradní stráž byla znovu zařazena do programu reprodukce majetku v roce 2012 s realizací v roce 2013.

Investiční akce prošla standardním procesem dle platné legislativy a dle schválených plánovacích, rozpočtových a akvizičních pravidel.

Realizace veřejné zakázky probíhá v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 38 výše uvedeného zákona.

Hlavním cílem investiční akce je zabezpečení vyzbrojení příslušníků Hradní stráže při plnění jim stanovených specifických úkolů v souladu s ustanovení § 28 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nákup nových zbraní výše uvedeného typu je prováděn na základě nutnosti obměny zastaralého materiálu v souladu tabulkami mírových a válečných počtů.

Jedná se o nákup - pořízení osmnácti kompletů odstřelovacích pušek CZ 750 SNIPER
s příslušenstvím a čtyř kusů rektifikačních sad MBS-1 AA FEATURES.


Obdobné systémy byly pořízeny, zavedeny a jsou používány u organizačních celků MO ČR/AČR.

Vojenský útvar 8595 (Hradní stráž) v současné době používá 18 ks odstřelovacích pušek ruské provenience typu Dragunov 7,62 Os SVD 1. Tento typ je zastaralý, již nesplňuje stanovené normy životnosti, jejich technický stav odpovídá době používání.

Je logické a hospodárné v rámci programu činnosti a rozvoje VKPR a HS, rozpočtově, cílově jasné
a efektivní požadovat akviziční potřebu vojenského materiálu již úspěšně zavedeného, vyzkoušeného
a účelně užívaného v organizačních celcích MO ČR, který plně vyhovuje potřebám Hradní stráže.


Nákup nového materiálu - zbraní pro Hradní stráž v roce 2013 bude plněn hrazen z prostředků kapitoly MO (finanční prostředky v předpokládané výši cca 6 457 000,00 Kč), jedná se o pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Nákup nových zbraní pro Hradní stráž nevyvolá zvýšené nároky na dodatečné financování úprav a modernizaci.

Materiál bude splňovat všechny požadavky kladené na plnění úkolů souvisejících s obranou a ostrahou sídel prezidenta republiky dle státních norem ČR a standardů NATO.

Efektivnost plánované investiční akce je dána především ve výrazné modernizaci odstřelovačích kompletů.

Pořizované zbraně nebudou vyžadovat zvýšené náklady na provoz a údržbu, je nutné kalkulovat běžné výdaje na ošetřování, údržbu a opravy v rámci běžného provozu v souladu s technickými podmínkami od dodavatele.

Veškeré údaje požadovaných zbraní jsou podrobně rozpracovány v Investičním záměru programu reprodukce majetku vedené pod číslem projektu107V511 00 0002, textové a komoditní části specifikace.

Velitel Hradní stráže
plukovník Ing. Radim STUDENÝ

Hana Burianová, tisková mluvčí

zpět na seznam zpráv