Vyjádření zmocněnce prezidenta republiky k usnesení MSZ v Brně ze dne 7. února 2019 ve věci pomluvy

11. února 2019

Městské státní zastupitelství v Brně rozhodlo dne 7. února 2019 o zamítnutí stížnost prezidenta republiky proti usnesení policejního orgánu ze dne 18. prosince 2018 o odložení věci podezření ze spáchání přečinů pomluvy a poškození cizích práv, kterých se měl dopustit Svatopluk Bartík tím, že na svém Facebooku umístil dne 7.11.2017 v souvislosti s uzávěrkou nominací na hrad vyjádření, podle něhož „Miloš Zeman má rakovinu, metastáze na více místech, svoji diagnozu zná už cca 3 týdny, léčbu odmítl, prognóza 3 – 7 měsíců“ a zdroj nezveřejnil.

Odůvodnění a právní závěry tohoto usnesení (viz příloha) jsou ve svém celospolečenské přesahu natolik právně otřesné, že považujeme za nezbytné se k nim veřejně a touto cestou vyjádřit.

Věc podezření ze spáchání trestného činu na prezidentu republiky a všech voličích byla odložena z důvodu dle ustanovení § 159a odst.1 tr. řádu, tedy z důvodu, kdy po zjištění všech relevantních skutečností státní zástupce a policejní orgán dojdou k závěru, že nejde o podezření z trestného činu. Podezřelý Bartík však policii jen písemně sdělil, že informaci o smrtelném stavu prezidenta republiky má z důvěryhodného zdroje, který mu potvrdil jiný důvěryhodný zdroj a dále odmítl k věci vypovídat. Státní zástupce se s tímto sdělením spokojil a anonymní legitimizaci „důvěryhodného“ zdroje o bezprostřední neodvratné smrti prezidenta republiky potvrdil závěrem že „ …spisový materiál rovněž neobsahuje žádný materiál, který by existenci takového zdroje naopak vyvracel.“ (logický nesmysl –požadavek negativního důkazu, tedy prokazování neexistujícího, se přednáší v úvodních ročnících právnických fakult).

Podezřelého samozřejmě nelze k výpovědi či sebeobviňování jakkoli nutit, pak je zde ale ustanovení § 159a odst. 5 tr. řádu, podle něhož je věc odložena, pokud se nepodaří zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání a pominou-li tyto důvody odložení, trestní stíhání se neprodleně zahájí. Právní závěr MSZ v Brně tak vysílá vzkaz veřejnosti, propůjčujíc legalitu následujícímu vzorci chování:

Budete-li mít ambivalentní vztah ke svému sousedovi, konkurentovi, nadřízenému, starostovi či politikovi, můžete o něm na svém FB sdělit, že provádí zvrácené sexuální praktiky se zvířaty, které pak následně pojídá. Pokud někdo z přátel na FB tuto atraktivní informaci digitální rychlostí zveřejní, nemusíte mít strach ze svého trestního postihu, pokud napíšete na policii, že tuto informaci máte z důvěryhodného zdroje, potvrzeného jiným důvěryhodným zdrojem a poškozenému se nepodaří sehnat důkaz o neexistenci takového zdroje, když se navíc minulý týden v restauraci nechal slyšet, jak mu chutná vepřové! Naopak, poškozený se při obraně svých práv musí podrobit sexuologickému vyšetření (sic!), jeho průběh a výsledek ve formě znaleckého posudku dát ve známost všem dotčeným orgánům a účastníkům řízení (úniky z trestních spisů u nás nehrozí) a my spravedlivě rozhodneme o odložení jeho trestního oznámení. Poškozený ale nemusí litovat, neboť se alespoň hodnověrným způsobem ze znaleckého posudku dozvěděl, že je normální, u spoluobčanů nedoznal úhony a vůbec onen podezřelý není beztak osobou, jíž by brala veřejnost vážně. Navíc se za pár let po veřejném dokazování všech tvrzení o svých libůstkách před civilním soudem určitě od pachatele dočká omluvy…

V kontextu současné doby nás však velmi znepokojuje myšlenka, že i takto právně transparentní procesy, týkající se prezidenta republiky a Hradu vůbec, mohou být zásadně ovlivněny kampaní Baxagate, což v kontextu s reportáží ČT 168 hodin odvysílanou dne 3.2.2019 s vyjádřeními bývalých předsedkyň Nejvyššího soudu vyvolává dojem, že spravedlivá právní ochrana prezidenta republiky a Hradu způsobí štvanici na konkrétního soudce, státního zástupce, policistu či jakoukoli oprávněnou úřední osobu, jak, kdy a kým byl kdo ovlivněn. Takovou situaci pak nechce logicky nikdo podstupovat, a tak se nemohu ubránit dojmu, že se v současné době prostě prezidentu republiky a jeho okolí spravedlnosti v míře obvyklé dostávat nebude. Hovořím jen o svém dojmu z veřejných zdrojů a námi zastupovaných kauz, a to z pohledu nepřetržité  více než 25. leté advokátní praxe. Zda se mýlím – a mýlil bych se opravdu rád – ukážou věci budoucí.

Příloha: Usnesení MSZ v Brně

JUDr. Marek Nespala, advokát, právní zástupce prezidenta republiky