Drobečková navigace


Výsledek kontroly NBÚ v KPR

12. července 2017

Ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jiří Lang informoval prezidenta republiky o průběhu a výsledku mimořádného státního dozoru vykonaného v Kanceláři prezidenta republiky podle § 143 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Státní dozor byl zaměřen na oblast personální a administrativní bezpečnosti.
 
Výsledkem podrobné kontroly je konstatování, že s utajovanými informacemi se v KPR nakládá správně a v souladu s právními předpisy. S utajovanými informacemi zde pracují oprávněné osoby, které je vyřizují podle platných pravidel. NBÚ neshledal v Kanceláři prezidenta republiky žádné porušení zákona.

 
 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv