Výzva k omluvě za nenávistný příspěvek zaměstnance ČT

29. června 2021

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky odeslal dne 29. června 2021 dopis generálnímu řediteli ČT týkající se nenávistného příspěvku zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT pana Františka Lutonského.

Vážený pane generální řediteli,

dne 24. června zasáhlo jih Moravy ničivé tornádo, které za sebou zanechalo šest obětí, stovky zraněných a škody v řádech stovek milionů korun. Následovala enormně silná a rychlá reakce veřejnosti, která dodnes pomáhá jak finančně, tak vlastními silami. Vrátit ztracený život nikdo nedokáže, ale přispět k obnově sedmi zasažených obcí se z minuty na minutu rozhodli lidé z celé země. Stejně jako na zasažených místech, kde musely jít v tu chvíli stranou běžné sousedské spory, i národ na několik dní táhl za pomyslný jeden provaz, nehledě na politické preference, vyznání či sociální postavení. Pomáhali a pomáhají všichni, kteří mohou.

O to více mě osobně zasáhlo vyjádření zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT pana Františka Lutonského, které považuji za naprosto skandální, odporné, nenávistné a v této chvíli obzvláště zavrženíhodné. Váš zaměstnanec v době, kdy záchranáři teprve bojovali o životy přeživších, publikoval na svém twitterovém účtu příspěvek, ve kterém upozorňoval na volební preference obyvatel obcí zasažených tornádem. „Takhle tam dopadly výsledky voleb. Všude hlasovali pro současného prezidenta…“ uvedl mimo jiné pan Lutonský.

Vyjádření pana Lutonského okamžitě veřejně odsoudili jak mnozí novináři, tak široká veřejnost včetně několika členů Rady ČT. Poukazovat v době, kdy v nemocnicích bojují o život přeživší, na jejich politické názory vyjádřené v demokratických volbách, není nic více než cynický hyenismus, proti kterému se jménem všech, kteří nyní svou pomocí přispívají k obnově, tímto dopisem ohrazuji. Žádám o zvážení argumentace, která poukazuje na zcela zjevné porušení jak základních etických a novinářských zásad, tak i samotného Kodexu ČT. Vy sám jste v rozhovoru v Hospodářských novinách uvedl: "To, že jsou (zaměstnanci ČT) aktivní na sítích, by mělo splňovat základní parametr: co píšou na sociální sítě, by neměli mít problém zopakovat do našeho vysílání."

Podle čl. 1 tzv. Desatera pro práci novináře České televize na sociálních sítích pro zaměstnance platí, že „cokoli, co publikujeme, lajkujeme nebo sdílíme na sociálních sítích, nesmí ohrozit důvěru v naši vlastní nestrannost, ani v objektivitu, nezávislost a vyváženost vysílání České televize,“ a "ručíme svou osobní pověstí za to, že informace námi zveřejněná je ověřená a že splňuje základní formální parametry, které bychom uplatnili i v naší novinářské práci."

Jak uvádí radní ČT paní Hana Lipovská: "V příspěvku zaměstnance České televize Františka Lutonského bylo porušeno Desatero práce novináře ČT na sociálních sítích, Kodex ČT, princip, na který jste se odvolával Vy ve svém rozhovoru pro Hospodářské noviny, i základy docela obyčejné, nikým nekodifikované, slušnosti."

Pan Lutonský se později vyjádřil ve smyslu, že jeho vyjádření bylo „špatně pochopeno“. Údajně mělo poukazovat na to, že se prezident republiky zavčas k této tragické události nevyjádřil, a tím zklamal své voliče. Jako výmluva to ovšem neobstojí, neboť prezident republiky se prostřednictvím svého tiskového mluvčího k situaci vyjádřil 24. 6. (21:52), kdy poděkoval složkám záchranného systému, starostům, hejtmanům a členům vlády a vyjádřil účast občanům. Zároveň rozhodl o vyslání příslušníků Hradní stráže do zasažené oblasti, a to společně s dcerou Kateřinou a materiální pomocí. Dne 25. června v 10 hodin dopoledne informoval mluvčí prezidenta republiky o termínu veřejného vystoupení prezidenta republiky. Dále na situaci díky přítomnosti Hradní stráže průběžně reagujeme koordinací materiální pomoci z Nadačního fondu prezidenta republiky. Bohužel stále přichází i zdrcující a tragické zprávy, naposledy o úmrtí dítěte, na které prezident republiky reagoval vyjádřením hluboké soustrasti mamince a tatínkovi.

Zástupce šéfredaktora ČT nejen že selhal v základech slušného vychování, ale selhal též při aplikování Kodexu ČT, který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, kdy každá zpráva musí být "založena na zjištěných a ověřených údajích" a "zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu." Pokud si pan Lutonský stěžuje na to, že jeho vyjádření jsou „špatně chápána“, považuji to v případě osoby na pozici zástupce šéfredaktora za úsměvné, neboť pracovník zastávající významný post ve zpravodajství veřejnoprávního média by snad měl být vybaven dostatečnými intelektuálními dovednostmi na to, aby byl schopen produkovat takové formulace, které budou chápány správně.

Žádám Vás tímto, abyste se jako představitel veřejnoprávního média za chování Vašeho podřízeného omluvil. Nikoli prezidentu republiky, nikoli mně, ale českému národu a Vašim divákům. Zároveň Vás žádám o vyvození konkrétních personálních důsledků, pokud tomu tak již nebylo učiněno.

Dovoluji si zároveň poděkovat řadovým pracovníkům zpravodajství ČT za práci, kterou při informování o průběhu katastrofy i o jejích následcích odvádí, neboť nepochybně i to přispívá k rychlému a efektivnímu řešení situace.

S úctou

Ing. Vratislav Mynář