Žádost o respektování soukromí

28. října 2022

Opětovně žádáme pracovníky České televize, aby respektovali alespoň elementární soukromí rodin zaměstnanců prezidentské kanceláře. Na dotaz, proč nedošlo k povýšení jednoho z navrhovaných příslušníků PČR do generálské hodnosti, bylo vedoucím KPR odpovězeno nezávislé internetové televizi XTV. Tuto informaci sdělil Ing. Vratislav Mynář i přítomnému štábu ČT. Zároveň také přislíbil odpověď, ovšem běžnou cestou, nikoli na mikrofon prostrčený skrz plot soukromého pozemku.

I přes vyřčenou ochotu vedoucího KPR odpovědět na tyto případné dotazy formou e-mailu či SMS zprávy, doposud žádné otázky ze strany ČT neobdržel. Evidentně tak šlo pouze o další cílenou mediální šikanu a neprofesionální snahu o provokaci.

Odbor tiskový Kanceláře prezidenta republiky