Zlaté Vánoce na Pražském hradě

20. listopadu 2022

Mimořádný program připravily na období adventu Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu. Na Pražském hradě se nejen rozsvítí vánoční strom a návštěvníky potěší bohatá výzdoba, ale mohou navštívit i řadu kulturních akcí. Většina z nich bude veřejnosti přístupná zdarma.

„Bezprostředně po změně vedení Správy Pražského hradu jsem zadal těžko splnitelný úkol připravit v mimořádně krátkém čase kvalitní adventní program zaměřený primárně na domácí návštěvníky. Výsledek mě pozitivně překvapil. Produkčnímu týmu se na Pražském hradě podařilo připravit skutečně Zlaté Vánoce. Dne 27. listopadu se rozsvítí vánoční strom a začne celá řada kulturních akcí. Zároveň zveme všechny třeba jen na malou adventní procházku slavnostně vyzdobeným Hradem“, říká Vratislav Mynář, vedoucí KPR.

České vánoční trhy

Ve dnech 23. 11. až 6. 1. proběhnou adventní trhy na Jiřském náměstí Pražského hradu. Správa Pražského hradu využila smlouvu uzavřenou bývalým vedením SPH. Přichystala ale novinku, nabídka je letos doplněna o kulturní program na II. nádvoří. Jeden stánek je pak po celou dobu vyhrazen zdarma k využití nevládním organizacím a dobročinným projektům. Vedoucí KPR Vratislav Mynář upřesňuje: “Dohodli jsme se s provozovatelem hradních trhů, že jeden stánek poskytne bezplatně charitě. Ještě máme k dispozici volné termíny a zájemci z řad nevládních organizací se mohou přihlásit k účasti.”

Vedoucí KPR Vratislav Mynář vidí trhy na Pražském hradě jako šanci přilákat i domácí české návštěvníky: “Zatím stále převládají organizované turistické výpravy cizinců. Sice si vážíme našich zahraničních hostů, ale musíme razantně rozšířit nabídku pro české občany. Aby měli důvod se na Hrad vracet, třeba i v odpoledních a večerních hodinách. K tomu jsou dobrým prostředkem právě adventní trhy, které mají otevřeno i po běžné zavírací době návštěvnických objektů”, dodává Vratislav Mynář.

Součástí hradních trhů je i kulturní program. “Jde o nedílnou součást projektu. Trhy nejsou jen o obchodu a měly by přinést radost i těm, kteří Hradem třeba jen procházejí. Domluvili jsme se s Hudbou Hradní stráže a s dalšími uměleckými tělesy na pravidelných vystoupeních na II. a III. nádvoří i na Jiřském náměstí”, říká Jan Novák, ředitel Sekce administrativní KPR pověřený řízením Správy Pražského hradu.

Vánoční výzdoba

Hlavní vánoční strom – smrk pochází z lánské obory a je vysoký 12 metrů. Také naprostá většina dalšího materiálu připraveného na výzdobu Pražského hradu pochází z lánských lesů. Při návrhu vánočních dekorací byl respektován požadavek na energetickou úspornost. Zároveň se ale podařilo vytvořit novou výzdobu, která potěší děti i dospělé návštěvníky a bude atraktivní zejména po setmění.

Vánoční strom na Jiřském náměstí Pražského hradu rozsvítí manželka prezidenta republiky dne 27. 11. v 16.30 hodin.

Adventní koncerty

Zlaté Vánoce na Pražském hradě budou ve znamení hudby. „Po mnoha letech se na Pražský hrad vrací bohatý hudební program. Zahájen bude dne 3. 12. v 16 hodin adventním koncertem Hudby Hradní stráže v katedrále. Na varhany bude hrát regenschori katedrály Josef Kšica. Vstup je volný pro tisíc hostů a příchod do 15.45“, říká Vratislav Mynář, vedoucí KPR.

Večer téhož dne poskytla Kancelář prezidenta republiky Španělský sál Pražského hradu nevidomým umělcům v doprovodu Karlovarského symfonického orchestru, kteří připravili 27. slavnostní koncert u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených.

Další velký koncert Hudby Hradní stráže a varhaníka Josefa Kšici proběhne v katedrále dne 17. 12. od 16 hodin, vstup je opět volný pro tisíc posluchačů.

„Menší koncerty připravujeme také v Míčovně v Královské zahradě a zájemci o vystoupení zejména z řad základních uměleckých škol stále přibývají. I na tyto koncerty bude pro veřejnost bezplatný vstup,“ informuje ředitel Sekce administrativní KPR Jan Novák.

V neděli 4. 12. od 16 hodin vystoupí v Míčovně Pražského hradu žáci ZUŠ Hostivař. Další koncerty proběhnou v Míčovně ve dnech 10. 12. a 18. 12., kdy k adventní náladě zahrají žáci ZUŠ Olešská a ZUŠ Bajkalská.

Katedrálu rozezní v úterý 20. 12. tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání žáků ZUŠ Hostivař. I tento koncert je přístupný zdarma.

Vánoční koncert Pražského hradu

Jedním z vrcholů svátečního programu bude Vánoční koncert Pražského hradu s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR ve Španělském sále dne 20. 12. od 19 hodin.

„Dlouhá léta bylo zvykem, že Správa Pražského hradu pořádala vánoční koncert a recepci jen pro své přátele a sponzory. Rozhodli jsme se to změnit, protože Pražský hrad má opravdu patřit široké veřejnosti. Zveme nejen obyvatele hlavního města na velký koncert Pražského hradu s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR pod vedením šéfdirigenta plk. Václava Blahunka. Jako sólisté vystoupí Gabriela Urbánková a Tomáš Savka,“ shrnuje vedoucí KPR Vratislav Mynář.

Zazní populární díla světových interpretů (mezi jinými Joe Cocker, Led Zeppellin, Mariah Carey, skupina ABBA a další). Prodej vstupenek proběhne od 22. 11. v Informačním centru na II. nádvoří Pražského hradu denně od 9 do 16 hodin. Cena je stanovena na symbolických 100 Kč.

Znovuotevření Obrazárny Pražského hradu

Zlatým hřebem svátečního kulturního programu bude znovuotevření Obrazárny Pražského hradu dne 1. ledna.

Znovuotevření Obrazárny Pražského hradu je jednou z priorit KPR a SPH. „Zavřená Obrazárna mě osobně velmi zlobila a dosavadní postup považuji za hrubou chybu. V řádu několika týdnů se teď odehrává malý technologický a organizační zázrak. Nepochybuji ale, že vše zvládneme a 1. ledna přivítáme první návštěvníky. Chystáme pro veřejnost i několik překvapení,“ říká vedoucí KPR Vratislav Mynář.

Ředitel Sekce administrativní KPR Jan Novák dodává, že „aktuální práce zahrnují nejen zprovoznění vzduchotechniky, ale také celkovou výmalbu, opravu toalet, úpravu vstupního prostoru nebo třeba opravu schodiště. Shodli jsme se s kolegy památkáři, že v současné době je nesmysl rozbourat stávající expozici. Důležité je otevřít a v průběhu příštího roku připravit nejen projekt celkové obnovy vzduchotechniky, ale také úpravu osvětlení Obrazárny.“

„Těšíme se na návštěvníky a věříme, že práce desítek zaměstnanců KPR a SPH, která je za přípravou projektu Zlatých Vánoc na Pražském hradě, bude mít úspěch a najde pozitivní ohlas u veřejnosti“, přeje si vedoucí KPR Vratislav Mynář.

 

Kancelář prezidenta republiky