Změny v nabídce pro veřejnost v areálech Pražského hradu a zámku Lány platné od 1. 3. 2023

13. ledna 2023

Od 1. března 2023 dochází k zásadnímu rozšíření nabídky pro veřejnost v areálech Pražského hradu a zámku Lány. Podstatně je rozšířen seznam míst, kam se budou moci návštěvníci podívat. Zároveň nedojde ke zvýšení základního vstupného. „Stáli jsme před otázkou, jak reagovat na inflaci a zvyšující se náklady. Nechceme jít cestou mechanického zvýšení cen vstupného. Volíme cestu opačnou. Zlepšíme služby pro návštěvníky, zaměříme se víc na české občany a Pražský hrad a zámek Lány významně otevřeme“, říká ředitel Správy Pražského hradu a Sekce administrativní KPR Jan Novák. „Reagujeme na jasné zadání ze strany Kanceláře prezidenta republiky zpřístupnit sídla hlavy státu v nejširší míře. Do mnohých míst není možno z důvodu památkové ochrany zcela uvolnit vstup, proto zavádíme řadu nových komentovaných prohlídek v doprovodu průvodců a kurátorů“, dodává.

„Nové vedení Správy Pražského hradu dostalo velký úkol proměnit a zmodernizovat celou oblast turistického ruchu. V minulém roce jsme přivítali 1,4 milionu návštěvníků a Hradem prošlo přes 5 milionů osob. Nabídka pro návštěvníky musí kvalitou a rozsahem odpovídat významu sídel prezidenta republiky“, uvádí vedoucí KPR Vratislav Mynář.

Cena vstupenky na základní okruh zahrnující Katedrálu, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku zůstává i v roce 2023 na 250,- Kč.

Profesionální průvodci Správy Pražského hradu nabídnou od 1. března 2023 řadu nových komentovaných prohlídek.    

Prohlídka Reprezentačních prostor s Muzeem Řádu Bílého lva

Ředitel Správy Pražského hradu a Sekce administrativní KPR Jan Novák: „Na základě souhlasu prezidenta republiky je poprvé část reprezentačních prostor Pražského hradu zařazena do programu pravidelných prohlídek s průvodcem SPH. Návštěvníci uvidí nově zřízené Muzeum Řádu Bílého lva a další reprezentační salony jižního křídla Nového paláce užívané hlavou státu k výkonu ústavních pravomocí.“

Trasa zahrnuje Šatnu u prezidentského balkonu, Společenský salon, Hudební salon, Salonek s krbem, Zrcadlový sál, Malý salonek, Skleněný salon, Janákovu halu, Galerii hrdinů a Muzeum Řádu Bílého lva.

Cena za komentovanou prohlídku v českém jazyce: 300,- Kč plná cena, 200,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 600,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let). Cena za prohlídku v cizím jazyce: 500,- Kč plná cena, 400,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 1000,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let).

Veřejnost zároveň nepřijde ani o populární komentované exkurze do vnitřních prostor KPR zaměřené na činnost prezidentského úřadu, které jsou zdarma (https://www.hrad.cz/cs/navstivte-prezidenta).

Prohlídka Katedrála sv. Víta zblízka

Mimořádná příležitost poznat místa se zvláštní památkovou ochranou, kam není vstup standardně povolen. Návštěvníci si v detailu prohlédnou Kapli sv. Václava, kam mohou jinak pouze nahlédnout. Dále sestoupí do Královské hrobky. Trasa zahrnuje celé přízemí Katedrály sv. Víta, Královskou hrobku a Svatováclavskou kapli.

Z důvodu památkové ochrany podléhá návštěva Kaple sv. Václava přísné regulaci stran počtu návštěvníků a přestávek mezi skupinami. Podobný režim je zaveden v Královské hrobce.

Cena za komentovanou prohlídku v českém jazyce: 400,- Kč plná cena, 200,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 800,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let). Cena za prohlídku v cizím jazyce: 600,- Kč plná cena, 300,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 1200,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let).

Prohlídka Starý královský palác zblízka

Návštěvníci projdou předsálím Starého královského paláce a Zelenou světnicí, následně vstoupí do Malé audienční síně krále Vladislava Jagellonského, do níž v rámci standardního okruhu není vstup povolen. Zde mohou obdivovat znaky zemí Koruny české ve středních svornících klenebních hvězd a štítek s královým monogramem nad oknem, před nímž sedával král. Dále si prohlédnou přilehlou menší místnost, jinak skrytou za kovanými dveřmi. Trasa dále zahrnuje Vladislavský sál, Ludvíkovo křídlo (prostory České kanceláře), Starou sněmovnu s kopiemi českých korunovačních klenotů, v níž bude návštěvníkům umožněn vstup před královský trůn, a prostory Zemských desek s heraldickou výzdobou. Prohlídka bude zakončena vstupem na běžně uzavřenou jižní vyhlídkovou terasu s mimořádným výhledem na historické centrum Prahy.

Cena za komentovanou prohlídku v českém jazyce: 400,- Kč plná cena, 200,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 800,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let). Cena za prohlídku v cizím jazyce: 600,- Kč plná cena, 300,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 1200,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let).

Prohlídka románského a gotického podlaží Starého královského paláce

Trasa zavede návštěvníky do nejstarších částí panovnické rezidence. Přes Severní dvorek vstoupí do expozice Příběh Pražského hradu a románského podlaží Starého královského paláce, které není zahrnuto do standardního návštěvnického okruhu. Následuje prohlídka gotického podlaží Starého královského paláce a několik zastavení u nejvýznamnějších exponátů výstavy Příběh Pražského hradu.

Cena za komentovanou prohlídku v českém jazyce: 400,- Kč plná cena, 200,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 800,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let). Cena za prohlídku v cizím jazyce: 600,- Kč plná cena, 300,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 1200,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let).

Kromě prohlídek interiérů jsou do programu zajišťovaného profesionálními průvodci SPH zařazeny od jara do podzimu i nové komentované prohlídky zahrad Pražského hradu.

Královská zahrada s návštěvnou interiéru Oranžérie a Domu sokolníka

Návštěvníci se v průběhu této prohlídky podrobně seznámí s Královskou zahradou a vstoupí i do běžně nepřístupných interiérů. Od Informačního centra přes II. hradní nádvoří přejdou směrem k Pacassiho bráně, na Prašném mostě zastávka s informacemi o Jelením příkopu, následně vstup na terasu Jízdárny s krásným výhledem na Jelení příkop a Katedrálu sv. Víta. Po vstupu do Královské zahrady získají nejen výklad k objektům Lvího dvora a Rezidence, ale do objektů Míčovny a Oranžerie také přímo vstoupí. Poté přejdou ke Královskému letohrádku, kde se seznámí s jeho výzdobou, navštíví také giardinetto se Zpívající fontánou. Zpátky přejdou po severní straně Královské zahrady k Empírovému skleníku a následně vstoupí do interiéru Domu sokolníka.

Cena za komentovanou prohlídku v českém jazyce: 200,- Kč plná cena, 100,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 300,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let). Cena za komentovanou prohlídku v cizím jazyce: 300,- Kč plná cena, 150,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 400,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let).

Jižní zahrady Pražského hradu s návštěvou vinice

Příležitost poznat jižní zahrady s mimořádnými výhledy na centrum Prahy a vstup do částí, které jinak nejsou pro návštěvníky otevřeny. Trasa vede od Informačního centra přes III. nádvoří k Býčímu schodišti, následuje výklad o práci J. Plečnika pro prezidenta T. G. Masaryka se zaměřením na zahrady Pražského hradu. Prohlídka Rajské zahrady a zahrady Na Valech, následuje Malé Bellevue, Hartigovská zahrada s barokním pavilonem a Plečnikova vyhlídka. Umožněn bude i vstup do prostoru hradních vinic; dále kolem památníků defenestrovaných místodržících, následně Velké Bellevue, kašna se sochou Herkula a Moravská Bašta. Prohlídka je ukončena na Opyši.

Cena za komentovanou prohlídku v českém jazyce: 200,- Kč plná cena, 100,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 300,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let). Cena za komentovanou prohlídku v cizím jazyce: 300,- Kč plná cena, 150,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 400,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let).

Do odvolání bude prodloužen vstup zdarma na Pražský hrad pro návštěvníky nad 70 let.

Vstup zdarma pro návštěvníky nad 70 let bude zahrnovat oba základní návštěvnické okruhy, tedy Katedrálu, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, nově otevřenou Obrazárnu Pražského hradu i stálou expozici Příběh Pražského hradu.

Vratislav Mynář, vedoucí KPR: „Jde o mimořádně úspěšnou věc, v naprosté většině volný vstup využívají čeští senioři. Jsme moc rádi, že se na Hrad vracejí i se svými rodinami. V těžké době, kdy má řada z nich strach o existenci, je volný vstup do historických objektů Pražského hradu aspoň malým povzbuzením.“

„Program pro návštěvníky nad 70 let rozšíříme o speciální komentované prohlídky a vycházky. Cenově zvýhodněné prohlídky a vycházky v českém jazyce budou přizpůsobeny zhoršené mobilitě a pomalejšímu tempu tak, aby byly co nejpříjemnější a důstojné pro hosty ve vyšším věku,“ navazuje na vedoucího KPR Jan Novák.

Po pauze způsobené pandemií se do nabídky Pražského hradu vrací specializované ranní a večerní prohlídky návštěvnických objektů a areálu.

Obnovení populárních prohlídek ve zvláštních časech, které umožní návštěvníkům prohlédnout siKkatedrálu, Starý královský palác a Zlatou uličku bez přítomnosti veřejnosti.

Cena za ranní či večerní prohlídku v návštěvnických objektech bez přítomnosti veřejnosti je stanovena na 1000,- Kč za osobu nebo minimálně 10 000,- Kč za termín v případě zájmu menšího množství osob. Součástí ceny prohlídky je okruhová vstupenka a hodinová služba průvodce Správy Pražského hradu.

V rámci plánovaných změn dojde i k úpravám otevírací doby zahrad na Pražském hradě.

Královská zahrada bude veřejnosti přístupná celoročně a prodlužuje se její otevírací doba:

Leden - únor                10:00 do soumraku,

Březen - duben           10:00 – 18:00,

Květen - červen          10:00 – 19:00,

Červenec - srpen        10:00 – 20:00,

Září                                 10:00 – 19:00,

Říjen                               10:00 – 16:00,

Listopad - Prosinec    10:00 – do soumraku.

Celoročně zůstane otevřený i celý Jelení příkop. Přístupové lávky budou otevřeny či uzavřeny podle počasí. Otevírací doba Jeleního příkopu je od 10:00 do soumraku.

Při vstupu do Královské zahrady a Jeleního příkopu návštěvníci nemusí procházet bezpečnostní kontrolou Policie ČR.

Jižní zahrady budou veřejnosti přístupné již od 1. března, a to do 30. listopadu s následující otevírací dobou:

Březen - Duben          10:00 – 18:00,

Květen - Červen        10:00 – 19:00,

Červenec - Srpen      10:00 – 20:00,

Září                                10:00 – 19:00,

Říjen                              10:00 – 16:00.

Stejně jako jsou otevřeny pro veřejnost bezplatně zahrady na Pražském hradě, bude od 1. března 2023 bezplatně přístupný i park zámku Lány. Zároveň dochází na základě souhlasu prezidenta republiky k zavedení nových komentovaných prohlídek reprezentačního patra zámku Lány.

„Poprvé v historii se v zámku Lány zavádějí se souhlasem prezidenta republiky pravidelné komentované prohlídky pro veřejnost. Návštěvníci se seznámí s reprezentačním patrem zámku a jeho historií. Zvláštní pozornost věnujeme památce T. G. Masaryka a zámku Lány jako sídlu hlavy státu. Prohlídky jsou primárně zaměřeny na návštěvníky z řad českých občanů a budou probíhat v češtině. Zahraničním návštěvníkům budou k dispozici psané informační texty“, říká ředitel SPH a Sekce administrativní KPR Jan Novák.

U vstupu do areálu budou návštěvníkům podány základní informace o lánském zámku a parku, západním schodištěm pak vystoupí do reprezentačního prvního patra. Prohlédnou si Dveřník, Masarykův salonek, Pracovnu TGM, Knihovnu s krbem, Žlutý audienční salon a Modrou jídelnu. Spojovací chodbou pak projdou do Hudebního salonu a Velké jídelny. Po výkladu v Reprezentační hale se sloupy sestoupí po slavnostním dubovém schodišti k východu ze zámku a program zakončí v interiéru kostela Nejsvětějšího jména Ježíš.

Cena za prohlídku: 200,- Kč plná cena, 100,- Kč snížená cena (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 400,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let).

Součástí změn v oblasti turistického ruchu na Pražském hradě je i sdružení expozice Příběh Pražského hradu a Obrazárny do nového návštěvnického okruhu č. 2. Návštěvníci zároveň za sdruženou vstupenku zaplatí méně.

Od března 2023 dojde k zavedení nového okruhu č. 2, který bude obsahovat stálou expozici Příběh Pražského hradu a Obrazárnu Pražského hradu. Doplní tak standardní okruh č. 1, který obsahuje další návštěvnické objekty, včetně Katedrály a Starého královského paláce. Samostatné vstupné do expozice Příběh Pražského hradu a Obrazárny Pražského hradu bude zrušeno.

Cena za okruh č. 2: 200,- Kč plné vstupné, 150,- Kč snížené vstupné (děti 6 – 16, studenti do 26 let a senioři od 65 let), 400,- Kč rodinné vstupné (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let).

Vstupné tak bude pro návštěvníky výhodnější. Kdyby si v současné době měli zakoupit obě vstupenky, výsledná cena by byla 300,- Kč plné vstupné, 160,- Kč snížené vstupné a 600,- Kč rodinné vstupné.

„Další změny ve prospěch návštěvníků Pražského hradu a zámku Lány zveřejníme v krátké době. Výborný tým průvodců, pracovníků pokladen a informačních center i kustodů Správy Pražského hradu se pečlivě připravuje na spuštění nových a zajímavých návštěvnických programů,“ slibuje ředitel Správy Pražského hradu a Sekce administrativní KPR Jan Novák.

Kancelář prezidenta republiky