Článek MFD je snůškou spekulací a lží

20. dubna 2019

Mladá fronta DNES vydala v pátek dne 12. dubna 2019 článek „Kniha, kterou křtil Zeman, Hradu vydal sponzor proputinovského Řádu národa“. V něm se divokými spekulacemi snaží prokázat souvislost mezi vydáním knihy „Lánská obora v proměnách času“ a soukromými aktivitami jednoho z dodavatelů a jeho přátel.

„Lesní správa Lány uzavřela smlouvu na přípravu a vydání knihy a souboru televizních dokumentů  Lánská obora v proměnách času s Davidem Růžičkou, který je současně jedním z autorů. Ten si ke spolupráci pozval další tři spoluautory. V průběhu prací na projektu se pak rozhodl zadat vydavatelské práce jako je předtisková příprava, tisk a veškerou logistiku společnosti Česká marketingová. Je to rozhodnutí pana Růžičky a nám jako zadavateli to vůbec nepřísluší zkoumat,“ říká ředitel Lesní správy Lány Ing. Miloš Balák.

Redaktor MF DNES Lukáš Valášek se však ve svém článku snaží dát do souvislosti soukromé aktivity Michala Kopeckého, který je jednatelem České marketingové, s vydáním knihy. Tyto souvislosti však neexistují a jsou pouze výsledkem konstrukcí redaktora Valáška. Ten dostal od Lesní správy Lány na základě dotazu podle zákona 106/199 Sb. příslušné dokumenty. Na souvislosti mezi vydáním knihy Lánská obora v proměnách času a soukromými aktivitami jednatele vydavatelství Česká marketingová se v těchto dotazech neptal a nedal tak Lesní správě Lány možnost se k nim vyjádřit, ačkoliv v celém článku naznačuje, že je mezi nimi souvislost. To je jednoznačné porušení Etického kodexu novinářů mediální skupiny MAFRA, článek 7): Redaktor a fotograf musí při své práci vždy uvést účel, za jakým získává informace. Nepoužívá nepoctivé prostředky pro jejich získání. Zdroj: https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756“.

Odmítám jakékoliv spojování Lesní správy Lány s aktivitami Řádu národa, jeho spolupracovníků či kandidátů prostě proto, že žádné spojení neexistuje, říká Miloš Balák. Navíc se podle něj ukázalo, že společnost Česká marketingová v minulosti vydala několik knih, takže není pravda, že by tato firma byla zcela nezkušeným vydavatelem.

Pokud si uděláte logický rozbor článku, tak pan redaktor Valášek vyčítá Lesní správě Lány, že její dodavatel má subdodavatele, o kterém LSL ani neví, který ve svém soukromém životě provozuje aktivity, které jsou sice legální, ale nejsou v souladu se světonázorem pana Valáška. Navíc se tento subdodavatel soukromě zřejmě stýká s lidmi, jejichž světonázor je podle pana Valáška ještě víc odsouzení hodný, ačkoliv ani ti žádný zákon neporušují. Lesní správa Lány by tak při zadávání veřejných zakázek měla ještě kontrolovat politické smýšlení statutárních orgánů subdodavatelů svých dodavatelů. To by bylo humorné, kdyby to nebylo současně velmi smutné. Redaktor, který má hájit svobodu slova, de facto požaduje cenzuru a zákazy omezující svobodu myšlení, uzavřel Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.

 

Odbor tiskový KPR