Dezinformace Deníku N

12. srpna 2022

Internetový blog Deník N publikoval další ze série dezinformačních a manipulativních textů, ve kterém se snaží spojit běžné pracovní schůzky předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho a vedoucího KPR Vratislava Mynáře. I přes minimální mediální dopad této dezinformace uvádí KPR publikované informace na pravou míru. 

S předsedou NS se vedoucí KPR sešel opakovaně, tématem byly změny způsobu jmenování soudců obecních soudů a účast prezidenta republiky na kolokviu, které bude v Brně v polovině října roku 2022. 

Deník N schůzky spojuje s případem, ve kterém byla řediteli Lesní správy Lány udělena milost prezidenta republiky. To pochopitelně postrádá logiku, neboť udělením milosti je případ ukončen, nehledě na samozřejmou skutečnost, že žádný pracovník KPR, ani samotný prezident republiky za žádných okolností a nikdy neovlivňují rozhodování soudce kteréhokoli soudu. 

Redakce v textu velmi neurčitě a zmateně popisuje možnou spojitost s tím, že odsouzená fyzická a právnická osoba podala v případu dovolání právě k Nejvyššímu soudu. S těmito osobami ale vedoucí KPR není a nebyl žádným způsobem v jakémkoli kontaktu a spekulace o tom, že by se jich při schůzkách s předsedou NS mohl "zastávávat", je zcela nepodložená, nelogická, nepravdivá a manipulativní s veřejným míněním.

Kancelář prezidenta republiky