Dezinformace o zrušení rozhodnutí

10. března 2021

Kancelář prezidenta republiky upozorňuje na dezinformaci: „Vratislav Mynář odmítl vydat informace o schůzkách s čínským velvyslancem. Podle ÚOOÚ protiprávně!“ zní sdělení šířené dne 9. 3. 2021.

Skutečnost je taková, že Úřad pro ochranu osobních údajů dospěl pouze k závěru, že po novele zákona č. 106/1999 Sb. nebyl vedoucí KPR příslušný rozhodnout o odvolání, neboť tato příslušnost nově přešla na ÚOOÚ. Ten o odvolání bude teprve rozhodovat, čili nelze vyvozovat závěr, že „tajení informací o čínském dopisu Kuberovi bylo protiprávní.“

Kancelář prezidenta republiky tímto upozorňuje na šířenou dezinformaci, zároveň se tímto vysvětlením snaží přispět k všeobecné právní vzdělanosti a šiřitelům této dezinformace nabízí v případě zájmu seminář zaměřený na základy Správního práva.