Dezinformace redaktorky Českého rozhlasu Markéty Chaloupské

1. července 2022

Kancelář prezidenta republiky v rámci boje proti dezinformacím upozornila na pochybení při ověřování faktů redaktorky Českého rozhlasu paní Markéty Chaloupské. Zástupci KPR se s důkladným popisem a vysvětlením obrátili na generálního ředitele ČRo a zároveň Radu ČRo, neb zcela flagrantnímu dezinformování šlo snadno předejít elementární snahou o ověřování informací. Jak od generálního ředitele veřejnoprávní instituce, tak jejího kontrolního orgánu přišla KPR zamítavá odpověď a dodnes se prezidentské kanceláři nikdo ze zástupců tohoto média neomluvil.

KPR proto upozorňuje veřejnost na lež, kterou Český rozhlas o KPR šíří, a i nadále trvá na svém požadavku na veřejnou omluvu.

Generální ředitel ČRo se ve své reakci mýlí, když tvrdí, že na straně jím řízeného veřejnoprávního média nedošlo k žádnému pochybení. Redaktorka ČRo Chaloupská lživě nařkla KPR z nezákonného zničení 32 utajovaných dokumentů. V jejím textu nebylo uvedeno, že dokumenty byly skartovány nebo prošly skartací. ČRo výslovně a nepravdivě uvedl, že dokumenty byly zničeny. Text redaktorky Chaloupské byl čtenářům prezentován jako fakta, nikoliv ve formě domněnek nebo podezření. Přičemž ve skutečnosti nebyl zničen ani jeden z uvedených dokumentů a všechny se nalézají v trezorech Pražského hradu.

Redaktorka Chaloupská se tedy nedopustila „novinářského zjednodušení“, ale napsala čistou nepravdu. V případě článku paní Chaloupské ani jeho celkové vyznění neodpovídalo pravdě. Naopak, Kancelář prezidenta republiky byla hrubým způsobem nepravdivě osočena z nezákonného postupu. Národní bezpečnostní úřad nikdy neposkytl paní Chaloupské informace týkající se zničení uvedených dokumentů. Kopie poskytnutých jednacích protokolů KPR naopak dokládají, že zmíněné dokumenty zničeny nebyly.

Redaktorka ČRo Chaloupská slíbila předložit důkazy o tom, že dokumenty byly zničeny. Vyzýváme tedy ČRo prostřednictvím jeho generálního ředitele, aby tyto důkazy předložil. KPR může naopak předložit v neporušené podobě každý z údajně zničených utajovaných dokumentů. Je tedy zcela nepochybné, že v lepším případě ČRo dezinformoval občany v důsledku neznalosti problematiky nakládání s utajovanými dokumenty, v horším případě konkrétní redaktoři úmyslně lhali s cílem poškodit pověst prezidentského úřadu.