Dezinformace serveru iRozhlas.cz o vyhrožování zaměstnancům

20. ledna 2023

Dne 18. ledna 2023 uveřejnil Český rozhlas na své internetové stránce iRozhlas.cz článek „Mohlo je to stát místo. Úředníci Hradu měli objasnit skartaci, podle poslanců jim vyhrožovali nadřízení.“

Článek obsahuje celou řadu nepřesností, majících v čtenáři podprahovým způsobem vyvolat celkovou negativní představu o skartačním režimu v Kanceláři prezidenta republiky, nebo zkreslenou představu o důvodech uložení 60tisícové pokuty. Je možné potvrdit, že tři zaměstnanci KPR byli skutečně předsedou Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny pozváni na schůzi výboru, aby vysvětlili okolnosti nakládání s určitým utajovaným dokumentem.

To, co již v článku uvedeno není, je to, že všichni zaměstnanci se z účasti řádně omluvili. Vycházeli z toho, že Výboru pro bezpečnost PS nepřísluší, a to na rozdíl od jiných kompetentních orgánů, činnost KPR, natož jejích jednotlivých zaměstnanců, kontrolovat.

Znamená to tedy, že se uvedení tři zaměstnanci KPR schůze Výboru pro bezpečnost nezúčastnili. Výsledek je v článku sdělená informace, že je tomu tak proto, že jim „někdo z jejich nadřízených vyhrožoval“, že pokud na schůzi výboru půjdou, mohlo by je to stát místo a mohli by být z práce vyhozeni. Taková informace je informací lživou, neopírající se o skutečnost a je s podivem, že veřejnoprávní ČRo ji na své internetové stránce šíří a zapojuje se tak do nesmyslného politického boje vedeného Výborem pro bezpečnost PS.

Na důkaz toho, že nikdo třem uvedeným zaměstnancům KPR výše uvedeným způsobem nevyhrožoval, dostavili se tito zaměstnanci a za účasti svědka prohlásili a svými podpisy stvrdili čestné prohlášení.

Odkaz na čestná prohlášení zde.

Kancelář prezidenta republiky