Dezinformace Seznam Zpráv: Adventní trhy

17. listopadu 2022

Server Seznam Zprávy, který Kancelář prezidenta republiky dlouhodobě řadí na seznam dezinformačních médií, publikoval dne 16. 11. 2022 dezinformaci týkající se plánovaných adventních trhů na Pražském hradě. V textu autorů Lukáše Valáška a Adély Jelínkové je naznačováno, že aktuální snaha KPR a SPH o úpravu bezpečnostních kontrol návštěvníků Pražského hradu souvisí právě s plánovanými adventními trhy. Jinými slovy, že se tímto způsobem KPR snaží o to, aby v době konání trhů byla jednotlivá nádvoří návštěvníkům snadno přístupnější. 

Jedná se o dezinformaci, neboť KPR, a to i za přítomnosti redaktora Seznam Zpráv, dne 15. 11. 2022 představila konkrétní plán úpravy bezpečnostních kontrol. Ten zahrnuje přesunutí stanoviště Policie ČR do prostor Slévárenského dvora. Jak trhy na Jiřském náměstí, tak II. nádvoří se i v případě posunutí místa kontrol na Slévárenský dvůr, jak o to aktuálně usilují KPR a SPH, nacházejí uvnitř bezpečnostního perimetru. V Jelením příkopu nebo Královské zahradě trhy nejsou. Z toho logicky vyplývá, že konstrukce Seznam Zprávy nedává smysl.

Platí ale náš cíl dosáhnout toho, aby Hrad nejen o adventu nebyl zatížen policejními kontrolami, v jejichž smysl jsme ztratili důvěru.

Na II. nádvoří bude umístěno 8 stánků, z nichž jeden je dán bezplatně k dispozici nevládním organizacím. Pokud mají další charitativní organizace zájem využít místa na II. nádvoří, mohou se obrátit na SPH a domluvit spolupráci. Stejně tak umožníme pořádání charitativních koncertů nebo vystoupení. Na II. nádvoří se v době adventu významně omezí provoz ve prospěch pěších návštěvníků.

Trhy jsou provozovány na základě smlouvy uzavřené bývalým vedením SPH. Platnost smlouvy vyprší s letošními adventními trhy.

Kancelář prezidenta republiky