Dezinformace Seznam Zpráv o výroku vedoucího KPR

24. července 2021

Dezinformace Seznam Zpráv o výroku vedoucího KPR

Server Seznam Zprávy v článku ze dne 23. července 2021 uvádí, že: “Mynář ve středečním rozhovoru pro Blesk řekl, že důkazem o zapojení ruské tajné služby byly fotografie agentů z kamery umístěné v areálu skladu. (...) Není přitom jasné, odkud Mynář získal informaci, že rozvědčíky Anatolije Čepigu a Alexandera Miškina natočila ve Vrběticích kamera.”

Jedná se o hrubou dezinformaci autora článku Vojtěcha Blažka. Autor článku svým diletantstvím a touhou po senzaci přispívá k bídné pověsti médií, které KPR dlouhodobě označuje za dezinformační. Novinář Vojtěch Blažek mezi své nejvýznamnější objevy řadí zatékání do policejních bot a že manžel hejtmanky jezdí do práce autem. Sám se přitom dostal do konfliktu zájmů, když vyšlo najevo, že ve Středočeském kraji působí volejbalový klub, kterému na městské úrovni krajské opoziční strany vyplácí štědré dotace a ve kterém figuruje jeho bratr. Vojtěch Blažek pracoval 11 let jako zaměstnanec Zdeňka Bakaly, osoby soudně uznané jako "gauner", jehož majetek pochází z nejkritizovanějšího českého privatizačního projektu, který o domov připravil tisíce osob. Na Vojtěcha Blažka bylo dokonce v minulosti podáno trestní oznámení kvůli podezření ze stalkingu ženy.

Skutečnost je taková, že vedoucí KPR Ing. Vratislav Mynář doslovně uvedl:  “Proč někdo přijde s fotografií dvou agentů průmyslovou kamerou tolik let poté? Já jsem se trošku vyptával, kde je úložiště, ze kterých to někdo teď vytáhl. Bylo mi odpovězeno, že to by ani nebylo možné, že tu fotografii měl někdo celou tu dobu v šuplíku. Kladu si prostě takovéto otázky. Proč ji někdo vytáhl až teď, proč orgány činné v trestním řízení už nepožádaly o vydání těch dvou agentů, nebo alespoň o jejich vyslechnutí? Jak to, že BIS to neodhalila dřív?”

Z výroku vedoucího KPR tak nikterak nevyplývá, že hovoří o kamerových záznamech ze skladů areálu ve Vrběticích. Informace o kamerových záznamech osob, které se měly dopustit zločinu na území ČR, jsou součástí výstupů zveřejňovaných médii již několik měsíců. Zmiňují je například Lidové noviny, MF DNES a další média, například v článku ze dne 4. 5. 2021 (odkaz https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rusko-vrbetice-gru-vybuch.A210503_192026_domaci_kzem).

Úvaha vedoucího KPR spočívá v logickém a zřejmém předpokladu, že ať už se jedná o záznam z kterékoliv bezpečnostní kamery, tedy soukromé firmy či veřejného subjektu, obvyklá doba uchování záznamu se pohybuje maximálně v rozmezí několika měsíců, nikdy však v řádu mnoha let. Pokud vyšetřovatelé pracují s fotografií starou 7 let, je zřejmé, že nebyla ze záznamového zařízení získána v nedávné době. To ostatně zmiňují i mnozí komentátoři, experti, politici a bezpečnostní experti. Jinými slovy, jednalo se o konstatování dlouhodobě známého faktu, že v celé věci zůstávají nezodpovězené otázky a rozpory.

Vedoucí KPR přemýšlí o informacích předkládaných veřejnosti a čeká na publikování výsledků policejního vyšetřování. Jako ostatní občané naší země má k dispozici veřejná vyjádření představitelů státu a zprávy médií, nedisponuje informacemi zpravodajských služeb nebo policie. Na rozdíl od některých novinářů.

Svévolně vykládat citované výroky tak, aby čtenář nabyl pocitu, že vedoucí KPR porušoval zákon o ochraně utajovaných informací, je počínání účelově dezinformační a neprofesionální.

Kancelář prezidenta republiky tímto opětovně upozorňuje na vysokou míru dezinformací v řadě českých médií, a i nadále nekompromisně trvá na svém předchozím stanovisku, že jakákoli forma poskytování informací - a tím i spolupráce - je v případě dezinformačních médií kategoricky vyloučena.