Jak média manipulují: Dotazy s ultimátem

31. července 2020

Pokud se v médiích občas dočtete o někom, kdo "nereagoval na zaslané dotazy", může se za tím skrývat záměr samotné redakce. Jeden takový případ jsme se rozhodli publikovat veřejně, protože je to jediná možná obrana proti tomuto druhu mediální manipulace. Tentokrát opět z dílny redaktora Lukáše Valáška. Tato osoba zaslala v odpoledních hodinách dne 30. 7. 2020 e-mail řediteli Lesní správy Lány Ing. Miloši Balákovi. Takto rozsáhlá série dotazů pochopitelně vyžaduje rešeršní práci a zpracování podkladů. Redaktor Valášek nicméně vydal "ultimátum", v němž dává na odpověď pouze několik hodin. V jednom z e-mailů přímo uvádí, že: „jinak budu nucen uvést, že Hrad odpovědět odmítl“. Jedná se o typický příklad mediální manipulace a Kancelář prezidenta republiky se rozhodla tyto případy zveřejňovat. Zároveň publikujeme odpovědi na zaslané dotazy, neboť i ty bývají často účelově zkracovány a dezinterpretovány. Kromě toho, že již samotné dotazy obsahují chyby, účelové konstrukce a spekulace, je jejich zodpovězení v takto krátkém čase i finančně nákladné (kopírování, přerušené dovolené administrativních pracovníků, vzdálený přístup, přesunutí plánovaného programu atd.) Tyto náklady jdou pochopitelně na vrub daňového poplatníka.

Text e-mailu s dotazy, na jejichž vypracování měli od redaktora pracovníci LSL odpovědět do několika hodin:

Hezký den pane Baláku,

prosím o odpovědi na několik dotazů do zítřejších 12 hodin. 

1. Dřevo v jakém objemu ročně Lesní správa Lány zhruba prodá? Jak se tento objem mění za posledních 5 let? Roste či klesá? Prosím o přibližná čísla za posledních 5 let po jednotlivých letech.

2. Z jakých důvodů Lesní správa Lány v registru smluv tají, za jaké ceny dřevo prodává a v jakém objemu? Oslovení experti se shodují, že tak činíte protizákonně a zveřejněné smlouvy neplatí.

3. V registru u zakázek zveřejňujete prohlášení kupujících, že jde o jejich obchodní tajemství. S řadou z nich jsme mluvili a mnozí tvrdí, že takové prohlášení nikdy neučinili. Jak je možné, že jím obchodní tajemství prokazujete?

4. Jak jsou vybírání soukromníci, kteří dřevo odkupují? Koná se výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách? Případně poptáváte subjekty vy? Jak je vybíráte? 

5. Jak je určována cena, za kterou dřevo soukromníci nakupují?

6. Jak se stalo, že dřevo odebrala firma Vašeho zeťe pana Košatky? Kolik dřeva odebral, jakého přesně typu a za jaké přesně částky? Jak byl vybrán a k čemu dřevo používá?

7. Odebírají nějaké dřevo z Lán, ať už přímo či nepřímo, firmy PREMIUM PELLETS s.r.o. či DERYL PELLETS s.r.o.?

Díky!

Lukáš Valášek 
Šéfreportér Aktuálně.cz

Odpověď Lesní správy Lány:

1) Objem těžby dřeva za posledních 5 let

rok 2015
- celková těžba                 24.493 m3
- z toho nahodilá              8.436 m3
- % nahodilé těžby          34,4 %

rok 2016
- celková těžba                 21.982 m3
- z toho nahodilá              5.866 m3
- % nahodilé těžby          26,7 %

rok 2017
- celková těžba                 26.119 m3
- z toho nahodilá              9.760 m3
- % nahodilé těžby          37,4 %

rok 2018
- celková těžba                 29.434 m3
- z toho nahodilá              25.748 m3
- % nahodilé těžby          87,5 %

rok 2019
- celková těžba                 33.558 m3
- z toho nahodilá              33.558 m3
- % nahodilé těžby          100 %

Těžba dřeva na Lesní správě Lány stoupá poslední 3 roky z důvodu zvýšení nahodilých těžeb vlivem dlouhodobého sucha (Ø 25 % nižší roční srážky oproti dlouhodobému normálu), tedy usycháním porostů a vlivem škod způsobených podkorním hmyzem (kůrovcem).

2+3) Na základě podepsaného prohlášení odběratele dle přiloženého sumáře nebo přijatých kupních smluv určených ke zveřejnění přímo od jednotlivých odběratelů dřeva. Zároveň odmítáme spekulaci o nezákonnosti smluv. Lesní správa Lány je podle zákona povinna chránit obchodní tajemství, které takto druhá strana označí. Máme proto za to, že postupujeme podle zákona.

Sumář k náhledu zde.

Seznam odběratelů (jsou taktéž řádně a transparentně zveřejněni v Registru smluv):

- Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
- WOOD – HUNT s.r.o.
- ALMEA s.r.o.
- PMVO Slaný s.r.o.
- Pínie Lubná s.r.o.
- OZ Stavby s.r.o.
- Ekogrill s.r.o.
- LESALOV s.r.o.
- WOOD PAPER a.s.
- Jan Douša
- Jiří Hvězda
- Zbyněk Karas
- František Kougl
- Kristýna Houbová
- Rudolf Kučera
- Romana Lipertová
- Ing. Ivana Píšová

Lesní správa Lány působí při prodeji dřeva na volném trhu, na kterém každý tají ceny, za které nakupuje i prodává. Tyto údaje jsou pro konkurenci naprosto klíčové a je pochopitelné, že kupující nemají zájem je zveřejňovat.

4+5) Prodej dřevní hmoty nespadá pod Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., jelikož se nejedná o výdaj finančních prostředků, nýbrž jejich příjem – což zároveň považujeme za základní znalost každého, kdo má ambici o těchto této problematice informovat veřejnost.

Prodej dřeva realizuje Lesní správa Lány prakticky čtyřmi způsoby, a vždy při tom postupuje s péčí řádného hospodáře.

Velcí odběratelé dřeva (Stora Enso Wood Products Planá s.r.o., WOOD PAPER a.s. apod.), kde se cena stanovuje na základě cenového jednání podle jednotlivých sortimentů dřeva. Je s nimi uzavřena kupní smlouva.

Střední odběratelé dřeva (PMVO Slaný, s.r.o., Ekogrill s.r.o. apod.) zpravidla zpracovatelé v blízkém i vzdálenějším okolí zpravovaného lesního majetku, kde se cena stanovuje na základě cenového jednání podle jednotlivých sortimentů dřeva na základě průzkumu trhu. Je s nimi uzavřena kupní smlouva.

Drobní odběratelé dřeva, kterými jsou jednotlivé sortimenty dřeva prodávány podle „Ceníku palivového dříví, KPZ a ostatních sortimentů“ Lesní správy Lány. Nejvíce využíváno pro prodej palivového dřeva.

Prodej dřeva formou samovýroby, taktéž dle platného ceníku Lesní správy Lány.

Lesní správa Lány reaguje na poptávku odběratelů dřevní hmoty. V období posledních třech let vznikl velký problém vůbec umístit dřevo vytěžené v nahodilých těžbách na trhu s dřevní hmotou, zejména pak vlákninové a kulatinové sortimenty dřeviny smrk.

6) S firmou TOP – PAL a.s. byla uzavřena kupní smlouva na základě jejich poptávky. Celkem bylo dodáno cca 63m3 smrkového kůrovcového dříví za cenu shodnou s ostatními odběrateli dřevní hmoty, se kterými byla uzavřena kupní smlouva. Kůrovcového dřeva v této kvalitě a ceně máme obrovský nadbytek a rádi jej prodáme komukoliv, kdo projeví zájem. Zároveň se nám dlouhodobě daří vyjednávat cenu na samotné horní hranici výkupních cen.

Využití a použití prodaného dřeva Lesní správa Lány u jednotlivých odběratelů dále nesleduje ani neeviduje.

7) Firmy Premium Pellets s.r.o. či Deryl Pellets s.r.o. od Lesní správy Lány žádné dřevo neodebíraly a ani nemají uzavřenou žádnou kupní smlouvu. Pro výrobce pelet nemá kulatina žádné využití, protože pelety se vyrábějí z pilin, tj. odpadu z pil vznikajícím při pořezu. Pilinami Lesní správa Lány skutečně nedisponuje.

8) tato otázka byla položena redakcí dodatečně: Dobrý den, pane Baláku, chtěla jsem se zeptat, jak dlouho posíláte dřevo do Číny a proč nejsou tyto zakázky v registru smluv. S úctou Adéla Jelínková, HN

Lesní správa Lány neuzavřela žádnou smlouvu s firmou z Čínské lidové republiky. Využití a použití prodaného dřeva Lesní správa Lány u jednotlivých odběratelů dále nesleduje ani neeviduje.