Opětovná dezinformace Českého rozhlasu

21. července 2022

KPR upozorňuje na opětovnou dezinformaci redaktorky Českého rozhlasu Markéty Chaloupské. Ve svém textu uvádí, že z kontroly NBÚ plyne podezření, že některé z utajovaných dokumentů, týkajících se například aktivit ruských ozbrojených sil u hranic s Ukrajinou nebo informací NATO k bezpečnostní situaci v Iráku, KPR odstranila před uplynutím skartační lhůty, tedy dříve, než to bylo podle zákona možné. Nic podobného ze závěrů kontroly NBÚ nevyplývá a paní Chaloupská pouze dál rozvíjí svoji dezinformační zprávu o údajném zničení desítek utajovaných dokumentů zaměstnanci KPR v rozporu se zákonem. Tuto hrubou dezinformaci redaktorka ČRo dosud neuvedla na pravou míru. Je alarmující, že tak neučinil na výzvu KPR ani generální ředitel ČRo, byť se jedná o dezinformaci. KPR znovu upozorňuje, že všechny z údajně "zničených" dokumentů uvedených Českým rozhlasem jsou fyzicky uchovány v tajné spisovně KPR.

K jediné pokutě udělené NBÚ zaměstnanci KPR uvádíme doplňující informace:
Nedošlo k žádnému ohrožení ochrany utajovaných informací. Předmětný utajovaný dokument byl řádně zaevidován v nadřízené administrativní pomůcce, tedy v jednacím protokolu KPR (včetně podpisu zaměstnance, který dokument vyhotovil). Zaměstnanec KPR však spis nezapsal do své vlastní manipulační knihy. Bránil se tím, že s dokumentem samostatně nemanipuloval, tento vytvořil v tajné spisovně KPR, odkud byl spis bezprostředně distribuován adresátům. Svůj omyl zaměstnanec KPR uznal. Na rozdíl od zaměstnankyně Českého rozhlasu, která i nadále pokračuje v dezinformační kampani proti pracovníkům KPR.

Odkaz na článek obsahující dezinformace: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prazsky-hrad-kancelar-nbu-pokuta-utajovane-dokumenty_2207211201_mch