Reakce na článek iRozhlas.cz

19. ledna 2021

Kancelář prezidenta republiky upozorňuje na flagrantní dezinformace v článku zveřejněném na webových stránkách iRozhlas.cz šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus panem Petrem Šabatou. Text obsahuje kromě evidentních dezinformací také spekulativní domněnky, které autor vydává za fakt, což sice v mediální branži není nová situace, nicméně vzhledem k tomu, že se tak děje na webové stránce veřejnoprávního média, cítí KPR potřebu korekce alespoň v záležitostech, které se jí týkají.

„Prezident se běžně pohybuje za hranou Ústavy, nectí rozsudky nezávislých soudů.“

- Spekulativní domněnka, která nemá oporu v jediném konkrétním kroku prezidenta republiky. Existují pouze mediální výstupy, zpravidla serveru Seznam Zprávy či periodika Respekt, ve kterém se údajní experti na ústavní právo vyjadřují k různým právním situacím. Neexistuje ale jediný nález Ústavního soudu, který by potvrzoval, že prezident republiky v čemkoli postupuje „za hranou Ústavy“. Stejně tak neexistuje případ, kdy by prezident republiky nectil rozsudek soudu. Naopak, pokud si redaktor média přisuzuje pravomoc sám rozhodovat o tom, kdo porušuje či neporušuje právo, je on sám tím člověkem, který nerespektuje soudní systém. Ten jediný totiž skutečně rozhoduje o tom, zda někdo jednal protizákonně.

„Kancléř Vratislav Mynář je ve funkci bez bezpečnostní prověrky.“

- Autor dává do souvislosti neudělení bezpečnostní prověrky na stupeň „přísně tajné“ vedoucímu KPR panu Vratislavu Mynářovi a údajné neustálé „nedodržování pravidel“ ústavními činiteli. Kromě toho, že vedoucí KPR není ústavním činitelem, je nesmyslné i tvrzení o nedodržování pravidel. U funkce vedoucího KPR je v souladu s platnou legislativou a principem need to know nastaveno seznamování se s utajovanými informacemi stupně vyhrazené. Pan Vratislav Mynář se s těmito informacemi může v rámci platných pravidel seznamovat, splňuje tak všechny předpoklady pro výkon zastávané funkce. Bezpečnostní prověrka na stupeň přísně tajné není podmínkou pro výkon funkce vedoucího KPR a touto prověrkou nedisponovali i někteří z předchozích vedoucích KPR.

„Prezidentův poradce-neporadce s diplomatickým pasem Martin Nejedlý ignoroval pokyn hygieny jít po návratu z Číny do karantény.“

- Zjevná lež zcela v rozporu s fakty. Poradce prezidenta republiky Martin Nejedlý podstoupil po návratu z ČLR testy na koronavirus, které prokázaly negativní výsledek, a domov opouštěl pouze v nejnutnějších případech, nicméně zásadní jsou fakta: Na začátku března roku 2020 nevydávala „hygiena“, jak autor uvádí, pokyn k povinné karanténě. Byla pouze doporučována. Ostatně to, že poradce Nejedlý nespáchal žádný trestný čin, potvrdila i státní zástupkyně Jana Bahenská. Připomínáme také skutečnost, že poradce Nejedlý necestoval do ČLR za památkami, ale kvůli řešení humanitární pomoci pro Českou republiku. Jedním z výsledků cesty byly i včasné dodávky zdravotnického materiálu.

„Hradní přehlídka pohrdání pravidly je opravdu dlouhá – od zabijačky u Mynáře v nouzovém stavu přes lánskou schůzku s natěsnanými účastníky a občerstvením na stole až po exkurzi osvětimanských občanů na Pražském hradě bez dodržení bezpečnostních pravidel povinných pro běžné návštěvníky.“

- Autor článku nerespektuje rozhodnutí správních orgánů. Aby mohl skutek označit za „porušení pravidel“, měl by být takový výrok podložen úředním rozhodnutím s nabytou právní mocí. Údajné podezření ze spáchání přestupku proti shromažďování osob bylo Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje odloženo. Pravdou je pouze to, že pokutu udělila Státní veterinární stanice, a to za neregistrování poraženého prasete. Pokuta činila 1300 korun, ale neměla nic společného s nouzovým stavem. Vedoucí KPR tuto pokutu uhradil.

V podstatě to samé se týká také „schůzky v Lánech“, tedy jednání expertního týmu. Autor ji opět dává do souvislosti s porušováním pravidel. A to přesto, že i toto podezření se u Krajské hygienické stanice Středočeského kraje neprokázalo.

Mimo možnost relevantního posouzení pak stojí věta „až po exkurzi osvětimanských občanů na Pražském hradě bez dodržení bezpečnostních pravidel povinných pro běžné návštěvníky“. Těžko domýšlet, co tím autor myslel, patrně se mu daná věta hodila do „skandálního a bulvárního“ narativu celého textu. Bezpečnostní pravidla jsou na Pražském hradě dodržována během každé situace, a bylo tomu tak i během této návštěvy reprezentačních prostor. Kdykoli média předkládají tuto 6 let starou návštěvu reprezentačních prostor jako důkaz „dvojího metru“ pro návštěvníky Pražského hradu, jedná se bohužel o další lež. Nikdy v historii Pražského hradu totiž nenavštívilo reprezentační prostory Hradu i vnitřní prostory KPR tolik návštěvníku, jako za prezidenta Miloše Zemana. Jsou totiž pravidelně zpřístupňovány v rámci Dnů otevřených dveří a bezplatných komentovaných exkurzí. Během uzavření areálu Pražského hradu alespoň v podobě on-line prohlídek. Bezpečnost areálu Pražského hradu zajišťuje Hradní stráž a Útvar pro ochranu prezidenta České republiky. Troufáme si tvrdit, že mají na rozdíl od šéfredaktora ČRo Plus dostatečnou erudici na posouzení případných bezpečnostních rizik.