Reakce na dotaz serveru iRozhlas.cz

20. května 2022

Kancelář prezidenta republiky v rámci boje proti dezinformacím zveřejňuje příchozí dotazy veřejnoprávního média, z nichž je patrné, že KPR opět čelí dezinformační kampani serveru iRozhlas.cz. KPR v dezinformačních článcích zpravidla nedostává dostatečný prostor pro své odpovědi, proto publikujeme též odpověď na dotaz redaktora Jakuba Mikela, a to v plném znění.

Dotaz serveru iRozhlas.cz:
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat ohledně výsledků kontroly NBÚ v KPR.

NBÚ zahájilo s KPR správní řízení kvůli nakládaní s utajovaným dokumentem z listopadu 2021. Ten se týká setkání šéfa zahraničního odboru Rudolfa Jindráka s bývalou velvyslankyní Číny v Česku Ma Keqing. Konkrétně kontroloři prezidentské kancléři vyčítají, že dokument nikdo nezapsal do manipulační knihy. Chci se zeptat, zda byla KPR o zahájí správního řízení informována a jak se k tomu stavíte?

Dále pak NBÚ zaslal ministerstvu vnitra několik podezření na přestupek, za který KPR hrozí pokuta až 200 tisíc korun. Listiny jsme získali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.  Kontroloři ve výčtu možných přestupků zmiňují například zničení zprávy k Vrběticím z roku 2021 nebo zničení několika stovek utajovaných dokumentů. (v dokumentu se přímo píše o zničení - „Skartační návrhy a seznamy vyřazovaných utajovaných dokumentů nebyly vyhotoveny, zničeno bylo několik set utajovaných dokumentů).

Chci se zeptat na to, jak výsledky NBÚ hodnotíte?

KPR už před časem vydávala prohlášení, že NBÚ nenašel nedostatky v nakládání se zprávou o Vrběticích. Jak je to možné, když přímo v dokumentech NBÚ se píše o podezření z přestupku?

Proč KPR dokumenty skartovala dříve než měla, tedy před uplynutím skartační lhůty?

Jakub Mikel
reportér analytik


Odpověď KPR:
Vážený pane redaktore,

s podrobným komentářem úřad vyčká do ukončení celého procesu.

Doporučuji, abyste se podrobně seznámil s dosud vydanými zprávami, kdy se KPR přesně drží faktického stavu věci, včetně zprávy ze dne 10. března 2022 (nepravdivě tvrdíte, že “KPR už před časem vydávala prohlášení, že NBÚ nenašel nedostatky v nakládání se zprávou o Vrběticích”).

Platí, že nedošlo k ohrožení ochrany utajovaných informací v Kanceláři prezidenta republiky a výsledky kontroly NBÚ to dokládají.

Další otázky, jak je formulujete, neobsahují všechny okolnosti popsané ve zprávě NBÚ. Tedy například u zmíněného zničení “několika stovek utajovaných dokumentů” nejde o to, zda byly zničeny v souladu se zákonem a v platné lhůtě (byly), ale zda měl být vyhotoven jejich další seznam nebo je dostačující evidence vyhotovená bezpečnostní ředitelkou KPR (evidovány byly). Stejně tak u dalšího Vámi zmíněného dokumentu opomíjíte fakt, že byl řádně evidován v jednacím protokolu KPR, tedy je patrno kdo, kdy a jak dokument vyhotovil. KPR se tímto nevyjadřuje k obsahu dokumentu.

Nebezpečí vytrhování věcí z kontextu a neznalosti platné legislativy se ukázalo např. na textu vydaném dne 7. 4. 2022, kdy byla Vaším médiem KPR lživě nařčena z nezákonného zničení 32 utajovaných spisů.

Zároveň Vás upozorňujeme, že coby pracovník ČRo jste povinen řídit se Kodexem Českého rozhlasu, a v případě jeho porušení se coby dotčená instituce obrátíme s podnětem a podrobným rozborem na Radu Českého rozhlasu. Konkrétně doporučujeme Vaší pozornosti následující body zmíněného Kodexu:

6.6 Ve zpravodajských a publicistických pořadech Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

6.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Český rozhlas je při získávání a zpracovávání informací plně povinen zjistit a posluchačům zprostředkovat věcně správný obraz skutečnosti. V případech, kdy to není beze zbytku uskutečnitelné pro nemožnost opatřit si všechny informace, musí postupovat tak, aby se pravdě maximálně přiblížil. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu je vždy hrubým porušením této povinnosti.

6.12 Český rozhlas smí získávat informace jen za použití postupů poctivých a dovolených právním řádem, nepřipustí žádný nátlak, zejména na zveřejnění nepravdivé nebo částečně pravdivé informace.