Reakce na zavádějící článek Deníku N

10. června 2021

Dne 10. června 2021 publikoval server Deník N článek s názvem "Šéf Zemanova bezpečnostního odboru má pracovat s tajnými zprávami, ale číst je nesmí. Chybí mu prověrka od NBÚ". Titulek a text článku se snaží vyvolat klamný dojem, že Kancelář prezidenta republiky není schopna dostatečně plnit úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací.

Ochrana utajovaných informací, včetně nakládání s utajovanými spisy, je v KPR zajišťována v souladu se zákonem a opakovaně ji v rámci státního dozoru kontroloval NBÚ, který zde neshledal pochybení. Bezpečnostní ředitelka KPR je prověřena na stupeň Přísně tajné, stejně tak další pracovníci Odboru bezpečnostního KPR. Řediteli Sekce administrativní KPR prověrka nechybí. Na tuto funkci je předepsán stupeň Vyhrazené, protože dokumenty, se kterými se nezbytně nutně musí seznamovat (jak říká zákon), jsou do stupně Vyhrazené. V předchozích funkcích, kde se musel seznamovat s utajovanými informacemi vyšších stupňů, opakovaně podstoupil prověření na stupeň Přísně tajné. Přístup k utajovaným písemnostem je v Kanceláři prezidenta republiky přísně omezen v souladu se zákonem na nutné případy.