Reportéři ČT jednají v rozporu s etickým Kodexem České televize

11. dubna 2019

Praha, 11. dubna – Reportéři ČT Adéla Paclíková a Vojtěch Srnka se dnes dobývali do domu, ve kterém bydlí kancléř Vratislav Mynář se svou rodinou, a dožadovali se vystoupení pana Mynáře ve své nové reportáži. A to i přesto, že Vratislav Mynář jim předem poskytl písemnou odpověď, ve které mimo jiné výslovně uvedl, že si nepřeje v reportáži vystupovat. Podle etického Kodexu České televize přitom takto zaměstnanci a spolupracovníci České televize nesmějí jednat. Kodex jim podobné chování výslovně zakazuje a je závazným pracovně-právním předpisem České televize.

Mám rodinu a nepřeji si, aby natáčeli mého syna třeba při odchodu do školky. Pan Srnka s paní Paclíkovou obtěžovali nejenom mne dnes ráno, ale už včera i další občany Osvětiman včetně člověka, který je zcela invalidní a pohybuje se na vozíku. Ti lidé mi volali a byli jednáním obou reportérů vyděšeni,“ řekl dnes vedoucí kanceláře prezidenta republiky Ing. Vratislav Mynář. Ten se rozhodl zveřejnit SMS korespondenci s Vojtěchem Srnkou, aby bylo zřejmé, jaké informace Vojtěch Srnka v době dnešního natáčení měl.

Zaměstnanci a spolupracovníci České televize jsou povinni jednat a chovat se v souladu s etickým Kodexem České televize, který je pro ně jako pracovně-právní předpis závazný. Podrobně si jej můžete přečíst zde. Kodex je velmi podrobný a byl přijat v souladu s nejlepší praxí evropských veřejnoprávních vysílatelů. V článku Respekt k soukromí se v odstavci 15.2 se uvádí: „Česká televize se zdrží uveřejňování obrazových a zvukových materiálů natočených "na prahu" domu, bytu či kanceláře, dříve než k takovému natáčení získá souhlas osoby, které udělení takového svolení přísluší, ledaže by v záležitostech vážného veřejného zájmu byl důvodný předpoklad, že jinak nebude možné určité vyjádření pořídit.“ V článku Pravidla při natáčení v odstavci 16.5 je doslovně uvedeno: „Respondent může projevit nesouhlas s natáčením. Česká televize není oprávněna respondenta k natáčení jakkoliv nutit, zejména se zdrží výhrůžek či jiných forem nátlaku. V případě osob veřejného zájmu však může tyto osoby s ohledem na situaci upozornit, že vzhledem k jejich postavení ve společnosti veřejnost oprávněně očekává zaujetí stanoviska nebo sdělení informace k záležitosti veřejného zájmu. Jestliže je vyjádření respondenta pro pořad důležité, může Česká televize poté, co byla respondentem odmítnuta, využít jeho předchozích vyjádření k věci, bude-li je mít k dispozici a nebude-li vzhledem k časovému posunu hrozit zkreslení, jinak divákům stručně sdělí, že se respondent odmítl vyjádřit a jak odmítnutí zdůvodnil.

Z dále uvedené SMS korespondence jasně vyplývá, že Vojtěch Srnka měl v okamžiku natáčení informaci, že si Vratislav Mynář nepřeje v reportáži vystupovat a současně měl jeho písemnou odpověď na své otázky i s žádostí o její zveřejnění. Svým dnešním postupem tak on i Adéla Paclíková zcela jasně porušili závazný interní předpis České televize, protože vyjádření kancléře Mynáře již měli a nebyl tak důvod natáčet „na prahu“ domu, kde bydlí. Stejně tak jim bylo známo, že si natáčení nepřeje, a dopustili se tak nepovoleného nátlaku.

V minulé reportáži, kterou o mně Vojtěch Srnka a Adéla Paclíková zveřejnili, se dopustili porušení celkem osmi ustanovení Kodexu. Podal jsem na ně oba stížnost, o které dosud Rada České televize nerozhodla. Dopustili se závažných porušení Kodexu České televize jako jsou neoprávněné použití skryté kamery, vystupování pod skrytou identitou, zamlčování důležitých informací, pozměnění a obsahové zkreslení výpovědi při střihu a další. Je logické, že mám k takovýmto reportérům nedůvěru a je mé právo vybrat si pro komunikaci s nimi písemnou formu. Jsem zvědav, jestli mou písemnou odpověď zveřejní nebo ji podobně jako v jiných případech divákům zbaběle zatají, protože se jim nehodí do předem připraveného scénáře. Je předem jasné, k jakým závěrům Reportéři ČT dospějí – bez ohledu na to, jaká je pravda, jsem dopředu odsouzen. Nebudu jim u takto nestydaté manipulace s veřejným míněním a fakty dělat kompars,“ uzavřel kancléř Mynář.


Přepis SMS korespondence mezi Vratislavem Mynářem a Vojtěchem Srnkou:

Vojtěch Srnka:

Dobrý den pane kancléři, chtěli bychom Vás poprosit o rozhovor do reportáže pořadu Reportéři ČT. Jde nám o Vaší dotaci na penzion a předchozí dotace Chřibáku na ubytovnu a na hřiště a kabiny. Rozhovor bychom směřovali do  příštího týdne. Díky moc za odpověď, Vojtěch Srnka

Vratislav Mynář:

Vážený pane Srnko, podal jsem na Vás a Vaši kolegyni slečnu Paclíkovou stížnost. Nepovažuji vás za objektivní novináře, protože jste má vyjádření účelově sestříhali a porušili přitom osm závazných ustanovení etického Kodexu České televize. Navíc slečna Paclíková prokazatelně lhala. Prosím, uveďte toto jako mou odpověď. S pozdravem VM

Vojtěch Srnka:

Ale nelhala. Byli jsme domluvení, že budeme informováni, až kurýr do ČT předá nahrávku, ale nebyli jsme. Nevěděli jsme tudíž, že ji už někomu předal. Navíc na podatelnu, jako na místo, kde já si tu nahrávku mohl vyzvednout, se nahrávka dostala až druhý den. Dovolte mi, abych Vás ještě jednou poprosil o rozhovor, nebo alespoň o relevantní odpověď k dané problematice... Díky, vs

Dobrý den, chci Vás ještě jednou poprosit o rozhovor k naší problematice. Upřesním Vám témata. 1) Pronájem nedostavěné budovy ubytovny firmě Clever Management v roce 2009  přes podmínky dotace od MŠMT, které pronájem zakazovaly. 2) Žádost Clever Management o dotaci u ROP, v níž není přiznána dotace od MŠMT, 3) Příprava žádosti o dotaci u ROP pro Clever Management už v době vydání rozhodnutí o přidělení dotace od MŠMT pro Chřibák. Díky za reakci, vs

Vratislav Mynář:

Vážený pane Srnko, doplňuji svou odpověď, o jejíž zveřejnění v plném znění v rámci Vaší reportáže žádám: „Na reportéry Vojtěcha Srnku a Adélu Paclíkovou jsem za účelové sestříhání mých odpovědí v minulé reportáži podal stížnost pro porušení osmi závazných ustanovení etického Kodexu České televize. Adéla Paclíková navíc prokazatelně lhala. Mám odůvodněné obavy, že i poskytnutí jednoduchého vyjádření – že si nejsem vědom žádného pochybení, dotační titul slouží svému účelu a díky našemu zásahu nedošlo ke zmaření prostředků, které stát do projektu investoval – by opět bylo zneužito k účelové manipulaci. Nebudu proto na otázky odpovídat.“ Předem děkuji a s pozdravem VM

Pane Srnko,moje vyjádření jste dostali písemně SMS zprávou. Prosím, zveřejněte tuto zprávu v plném znění a respektujte ustanovení článků 15 a 16 Kodexu ČT