Trestní oznámení na redaktora MF DNES

21. prosince 2018

I v adventním čase pokračoval seriál Mladé fronty DNES, zaměřený na Lesní správu Lány. Scénář seriálu z pera redaktora Valáška je ale prachmizerný, vůbec nedopovídá realitě a zcela nepokrytě obsahuje vyslovené lži. Cíl je průhledný. Poškozovat v očích veřejnosti Pražský hrad a tím i pana prezidenta. 


Nejúčinnější obranou před dehonestačním seriálem je poukázat na jednotlivé lži a otevřeně uvést, jaká je skutečnost. 

Tak tedy: 

1) Čtenář nedávného článku redaktora Valáška se dozvěděl, že Mynář tlačil na ministra spravedlnosti ve věci prošetřování některých činnosti Lesní správy Lány. To je lež. 

Lesní správa Lány prostřednictvím svého právního zástupce dala oficiální podnět ministru spravedlnosti (kdy ministr spravedlnosti je jediný oprávněn k podání stížnosti pro porušení zákona ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze). Podnět směřoval proti tomu, že celá vyšetřovací akce byla nařízena místně nepříslušným soudem. To je realita. 

2) Podle redaktora Valáška podezřele lobboval Mynář u poslanců kvůli financím na zpevnění svahů přehrady Klíčava v lánské oboře. To je lež. 

Na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí, která nařídila pod pokutou provést práce na zpevnění břehů vodní nádrže Klíčava, jsem navštívil jednání poslaneckého rozpočtového výboru, kde jsem sdělil tuto informaci a požádal o navýšení rozpočtu pouze z národních zdrojů, nikoli z fondů EU jak mylně tvrdí Vrchní státní zastupitelství v Praze. To je realita. 

3) Redaktor Valášek se snaží navodit dojem, že Mynář brání prošetření věci. To je lež. 

Ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák má své právní zástupce, kteří se případu věnují. To je realita. 

4) MFD sebevědomě tvrdí, že práce na zpevnění svahů přehrady Klíčava nebyly potřeba. To je lež. 

O nutnosti provést zpevnění rozhodla Česká inspekce životního prostředí, nikoliv Pražský hrad nebo Mynář. Neexistuje žádný věrohodný materiál, který by zpochybňoval nutnost zásahu. Naopak! Všechny znalecké posudky mluví o nutnosti provést takový zásah do břehů vodní nádrže Klíčava. To je realita. 

5) Redaktor Valášek tvrdí, že jsem raději další práce na zpevnění břehu přehrady Klíčava dal zastavit. To je lež. 

Práce probíhají podle harmonogramu. Jsou už téměř ukončeny a v příštím roce proběhne kolaudace. To je realita. 

6) Podle MFD si Lesní správa Lány najala stavební dozor bez tendru. To je lež. 

Stavební dozor provádí na základě vítězství ve výběrovém řízení firma Geotest, která ostatně pracovala pro Pražský hrad před tím, než jsem nastoupil do funkce kancléře. 

7) Redaktor Valášek tvrdí čtenářům, že ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák přihrál 
několik milionových zakázek stíhané firmě. To je lež. 

Jednalo se o veřejné výběrové řízení na rekonstrukci a opravu cesty v lánské oboře. To je realita. 

8) Oblíbenou písničkou redaktora Valáška ke, že Pražský hrad šel tak daleko, že řediteli Lesní správy Lány Miloši Balákovi umožnil nechat si z veřejných peněz zaplatit vlastní obhajobu. To je lež. 

Smlouva s Advokátní kanceláří Jansta byla na zastupování Lesní správy Lány, nikoli ředitele Miloše Baláka. Nikdy nedošlo k jejímu plnění. To je realita. 

9) A zde jsme zřejmě u nejzávažnějšího bodu. Je mimořádně podivné, že redaktor Valášek s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou čerpá z interních informací a vyšetřovacích spisů. Je jistě v zájmu elitních policistů a elitních státních zástupců z Vrchního státního zastupitelství v Praze, aby k žádným únikům informací v zájmu nezávislého a spravedlivého vyšetřování nedocházelo. Nicméně samozřejmě požádáme GIBS o prošetření.

Závěrem mohu pouze zopakovat, že všechny zakázky Lesní správy Lány jsou řádně vysoutěženy v soulady s platnými zákony ČR. 

Připomínám zároveň, že na redaktora Valáška jsme za opakované lži a záměrné dezinformace podali trestní oznámení. 

Pokud se jedná o můj další postup, do doby řádného rozhodnutí nezávislého soudu není důvod ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka odvolávat. Nota bene na základě článků prokazatelně nedůvěryhodného novináře Valáška z MF DNES! 

Úplně na závěr bych chtěl popřát všem občanům krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019. 

A jak říká pan prezident: Nenechte se nikým otrávit! 

Váš, 

Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky