„Žádný výhružný dopis jsem si neobjednal a ve skutečnosti ani neexistuje,“ říká vedoucí KPR Vratislav Mynář

2. dubna 2020

Kategoricky odmítám, že si Kancelář prezidenta republiky (KPR) měla mým prostřednictvím objednat tzv. výhrůžný dopis čínské ambasády bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Je to naprostá lež.

Žádný výhružný dopis Jaroslavu Kuberovi ve skutečnosti ani neexistuje. Dokument, který média takto prezentují, není ani oficiálním dopisem, není podepsán a rozhodně není adresován panu Jaroslavu Kuberovi.

Od podzimu loňského roku Čína cestou svého velvyslanectví upozorňovala prezidenta i vládu České republiky, že případnou cestou předsedy Senátu na Tchaj-wan bude považovat za hrubé porušení vzájemných smluv a dohod a za narušení své územní celistvosti. Podle názoru ČLR se takovéhoto porušení bilaterálních dohod nedopouští žádná jiná země EU.

O tomto postoji podle mých informací minimálně dvakrát jednal velvyslanec ČLR v Praze i přímo s předsedou Senátu panem Jaroslavem Kuberou (na oslavě založení 70. výročí ČLR nebo na oslavě čínského lunárního roku) a tento názor mu sdělil přímo a osobně.

S blížícím se termínem připravované cesty velvyslanectví ČLR formulovalo pozici své země i písemně do tzv. non-paper (tj. stanoviska), ve kterém české straně dává na vědomí svoji reakci v případě, že cesta bude realizována. 

Toto stanovisko se stalo vzhledem k jeho závažnosti nedílnou součástí dokumentů připravovaných KPR k tématu česko-čínských vztahů pro jednání prezidenta Miloše Zemana a nejvyšších ústavních činitelů, ať již 15. ledna 2020 (i za účasti pana Jaroslava Kubery) nebo 11. března 2020.

S Jaroslavem Kuberou jsme měli nadstandardní, nebojím se říci přátelské vztahy. Mohl jsem mu říkat věci otevřeně a nepotřeboval jsem „objednávat výhružné dopisy“.  Je mi líto, že po jeho předčasném úmrtí je vedená podobně nechutná diskuse. Jsem si jist, že v případě, že by dopis byl určen jemu a považoval by ho za výhružný, by okamžitě reagoval a veřejnost ihned seznámil se svým stanoviskem tak, jak přímočaře fakta popisoval celý svůj život. Je mi líto, že novináři z Deníku N zneužívají památky tohoto výjimečného člověka a podsouvají mu něco, co nikdy neřekl a nic nenasvědčuje ani tomu, že by si to myslel. Logika naopak napovídá, že si myslel pravý opak.

Článek z Deníku N informuje, že by v celé této kauze měla být zapojena Bezpečnostní informační služba, jejíž ředitel údajně senátorům na uzavřeném jednání předal zjištění tajné služby k celé věci. Rád bych upozornil, že k něčemu takovému nemá BIS ani její ředitel jakékoliv oprávnění a jednalo by se o jednoznačné porušení zákona se všemi důsledky. Senát nepatří k příjemcům informací BIS v předmětné oblasti a toto tvrzení považuji také za lživé jako tvrzení o mě samotném.

Pokud k tomu opravdu došlo, je na orgánech zodpovědných za dohled nad činností tajných služeb, aby toto podezření prošetřily.

Lživý příběh o iniciativě KPR a vyhrožování Jaroslavu Kuberovi nese znaky pečlivě připravené dezinformační kampaně. Je vědomě rozpoutána v situaci, kdy lidé oceňují dodávky zdravotnického materiálu z Číny na ochranu životů v ČR.

Ať už se Deník N a jmenovitě jeho redaktor Jakub Zelenka snaží účelově vymýšlenými lžemi zvýšit svou čtenost nebo mají pro své jednání jiné motivy, je to sprosté a špinavé.

Ing. Vratislav Mynář
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky