Uzavření Rožmberského paláce ve dnech 25. - 26. 2. 2020

Rožmberský palác bude ve dnech 25. - 26. 2. 2020 z provozních důvodu uzavřen.

Více

Datum návštěvy:

Další akce

Archiv dalších akcí