Cena Stanislava Libenského 2022

Cena Stanislava Libenského je prestižní mezinárodní soutěž pro začínající světové skláře, která si za dvanáctiletou dobu existence vydobyla přízvisko "Oskar pro mladé skláře“.

Tato soutěž, organizovaná Pražskou galerií českého skla, o.p.s. zakotvila pevně na pražské kulturní scéně a pravidelně každý rok přivádí do Prahy díla začínajících sklářů a také mladé skláře osobně. Je to jediná soutěž na světě, do které se mohou hlásit pouze čerství absolventi sklářských univerzit celého světa.

Soutěž nese jméno profesora Stanislava Libenského, který po své dlouholeté a obětavé pedagogické činnosti, se ve spolupráci s Jaroslavou Brychtovou věnoval neuvěřitelně bohaté tvůrčí práci. Založili a vzápětí rozšířili vlastní studio a v rychlém sledu představili nové plastiky z taveného skla zásadního významu. Jejich skleněné plastiky představují nadčasový inspirativní odkaz pro nastupující generace sklářských výtvarníků.

Výstavy se letos účastní 38 mladých sklářů ze 13 zemí světa ve výtvarném pojetí architekta výstavy Ricarda Hoineffa.

Záštitu nad výstavou převzala manželka prezidenta České republiky, paní Ivana Zemanová.

Výstavu pořádá Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Pražská galerie českého skla, o. p. s.

Datum a místo konání

28. září - 22. října 2022

Otevřeno denně

10 - 18 hodin

Rožmberský palác

Vstupné

Jednotné vstupné:  80,-Kč

Mapa Hradu