České korunovační klenoty

 

Informace k vystavení českých korunovačních klenotů 2016

 

U příležitosti oslav 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. jsou ve Vladislavském sále Pražského hradu od 15. do 29. května denně od 9.00 do 17.00 hodin mimořádně vystaveny české korunovační klenoty. Přístup do Vladislavského sálu je obvyklým způsobem z jižních zahrad a přes Býčí schodiště. Po dobu vystavení ČKK není Starý královský palác součástí okruhových vstupenek.

 

Upozornění pro návštěvníky

 

  • Přednostní vstup mají pouze návštěvníci na invalidním vozíku, a to při prokázání se platným průkazem ZTP či ZTP/P. Výhradně vozíčkářům splňujícím výše uvedené podmínky a jedné osobě v jejich doprovodu je umožněn zvláštní vstup přímo z III. nádvoří. Pro ostatní držitele průkazů ZTP či ZTP/P platí (bez jakýchkoli výjimek) režim vstupu jako u všech ostatních návštěvníků.

 

  • Přednostní vstup do výstavy nemají ani návštěvníci s dětskými kočárky; ty navíc nelze do Vladislavského sálu vpustit. Návštěvu s dětským kočárkem proto důrazně nedoporučujeme.

 

  • Upozorňujeme rovněž návštěvníky, že jižní zahrady tvoří přirozený rezervoár denní kapacity výstavy. Pokud pořadatelé vyhodnotí, že je denní kapacita výstavy naplněna, mohou bránu do jižních zahrad uzavřít řádově i hodiny před samotným ukončením provozu výstavy.

 

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pravidel.

 

Datum a místo konání

 

Vladislavský sál Pražského hradu

15. - 29. května 2016

denně 9.00 – 17.00 hod.

 

Vstupné

Vstup zdarma

Mapa Hradu