Den otevřených dveří v Muzeu Řádu Bílého lva

U příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České republiky bude v den státního svátku 1. ledna 2023 mimořádně zpřístupněno Muzeum Řádu Bílého lva na Pražském hradě. Muzeum bude přístupné bez předchozí rezervace a zdarma od 12.30 do 17. hodin. Vstup do muzea se nachází na III. nádvoří Pražského hradu pod balkonem.

Den otevřených dveří v Muzeu Řádu Bílého lva

Návštěvníci během dne otevřených dveří mohou navštívit rozsáhlou expozici nejen o našich státních vyznamenáních, ale též o státních symbolech naší země. Středobodem celé expozice je Řádový kabinet, ve kterém je prezentován Řád Bílého lva v jeho různých podobách. Nejvýznamnějšími exponáty jsou tři řádové řetězy (z let 1924, 1961 a 1994) a jeden unikátní prototyp řetězu z 20. let 20. století. Nechybí ani originál Českého šlechtického kříže z roku 1814, který posloužil tvůrcům řádu jako jeden z inspiračních zdrojů. Během prohlídky se návštěvníci seznámí také s funkcí prezidenta republiky, včetně historie této instituce od dob první republiky po současnost. Zvláštní místnost je věnována období protektorátu, exilové Kanceláři prezidenta republiky za II. světové války a letům 1948 až 1989. 

Expozice je doplněna o Numismatický kabinet připravený ve spolupráci s Českou numismatickou společností, který prezentuje vzácné exponáty z českých sbírek a vývoj mincovnictví na českém území.

Datum a místo konání

1.1.2023

12:30 - 17:00

vstup ze III.  nádvoří pod balkonem

Vstupné

zdarma

Mapa Hradu