Dřevěné kostely na Slovensku

Návštěvnické okruhy A

Na Slovensku se v krásné přírodě ukrývá světová rarita – dřevěné kostely. Na Pražském hradě se s nimi můžete seznámit v Rožmberském paláci na výstavě pomocí dřevěných modelů, fotografií a odborných popisů.

Zuberec, foto Dudas
Mikulášová, foto Dudas

Nejvíce těchto „karpatských perel“ stojí na severovýchodě Slovenska a v přilehlých pohraničních územích Polska a Ukrajiny. Roubené, bez jediného hřebíku postavené a uvnitř krásně malované stavby, se týkají více náboženství – některé slouží jako katolické kostely, jiné jako evangelické, další jsou řeckokatolické a pravoslavné „cerkve“, nechyběly ani synagogy. V roce 2008 bylo osm z nich (evangelické v Kežmarku, Hronseku a Leštinách, římskokatolické v Trnovém a Tvrdošíně a řeckokatolické v Ladomírové, Bodružali a Ruskej Bystrici) zapsáno na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Kdo by je chtěl vidět na vlastní oči, může podniknout turistickou „Karpatskou dřevěnou cestu“, která začíná ve Starém Smokovci a končí v Sobranicích.

Datum a místo konání

Rožmberský palác

otevřeno denně 9 - 17 hodin

Vstupné

samostatnou vstupenku na výstavu v ceně 60,- Kč lze zakoupit na místě konání výstavy

výstava je také přístupná návštěvníkům s platnou vstupenkou do návštěvnického okruhu A

Mapa Hradu