Federico Díaz / Eccentric Gravity

Federico Díaz. Nová materialita. Gravitace a Symetrie. Tradice antiky a renesance Matematického domu v Královské zahradě Pražského hradu.

Prospektivní výstava česko-argentinského vizuálního umělce Federica Díaze, která byla vytvořena speciálně pro Královský letohrádek na Pražském hradě, spojuje nejradikálnější gesta dosavadní tvůrčí dráhy tohoto dobyvatele a badatele vazeb mezi uměním a jeho společensko-vědeckým kontextem (například Zlatou Slzu LacrimAu ze Šanghaje nebo Geometrickou smrt Frekvence 141 z Massachusetts) společně s jeho aktuálními pracemi (Svařil jsi ornament doby z pekingské CAFA nebo Konzistence z Buenos Aires). Tato výstava na Pražském hradě poprvé představí komplexní dílo Eccentric Gravity protínající svým záběrem historii slavných ceremonií odehrávajících se v Belvedéru za dob Ferdinanda I. Habsburského, dále dob, kdy Belvedér využíval jako svoji observatoř a “matematický dům” hvězdář Tycho Brahe, až po tendence Federica Díaze zkoumání nové materiality, na níž je vystavena naše soudobá společnost, ve snaze definovat univerzální jazyk civilizačními kontexty nepoznamenané komunikace.

Datum a místo konání

9. 9. 2015 - 31. 10. 2015

10.00-18.00 hod.

Vstupné

Základní: 120,- Kč

Snížené: 60,- Kč

Rodinné: 240,- Kč

Školní skupiny: 20,- Kč

Mapa Hradu