Grafika roku 2020 a 26. Cena Vladimíra Boudníka

Výstava Grafika roku představuje výběr nejlepší současné grafické tvorby širokého spektra umělců a studentů - grafiků.

Grafika roku 2020 a 26. Cena Vladimíra Boudníka

Grafika roku se za 27 let stala platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled a možnost zhodnotit posun a trendy ve volné grafické tvorbě. Zastoupeny jsou všechny klasické techniky - serigrafie, litografie, hlubotisky, tisky z výšky, počítačová grafika i originální autorské techniky nejen na papíře. Součástí projektu je již tradičně autorská kniha.

Grafická tvorba má v naší zemi dlouhou tradici a prestiž. Nadace Hollar ctí jako svou povinnost vytvářet prostředí, ve kterém bude tato tvorba zpřístupněna nejen odborníkům a samotným umělcům, ale především širokému publiku.

Na výstavě můžete zhlédnout díla známých autorů, našich i zahraniční studentů, zastoupeni jsou: Franta Skála, Jan Švankmajer, Patrik Hábl, Petr Nikl, Andrea Tachezy, Jiří Suchý, Jan Hísek, Mikoláš Axmann, Vojtěch Kovářik, Jana Hubatková, Svatopluk Klimeš, Šimon Brejcha, Miloš Šejn, Martin Velíšek, Michal Škapa, Jiří Černický, Saki Matsumoto, Matyáš Chochola, Lenka Falušiová, Martin Salajka, Jaromír 99, Jan Vičar a mnoho dalších. V rámci soutěže je udělována Cena Vladimíra Boudníka, prestižní ocenění za celoživotní přínos grafickému oboru.

Výstava je pořádána ve spolupráci Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Nadace Hollar.

K výstavě vychází katalog.

Přehled o udělených oceněních, letošních laureátech a online doprovodné akce najdete na stránkách www.grafikaroku.cz

Jste srdečně zváni!

Komentované prohlídky k výstavě

Připravena je celá řada workshopů, besed a komentovaných prohlídek s ohledem na aktuální epidemiologické možnosti.

Datum a místo konání

Císařská konírna Pražského hradu

Otevřeno denně 10 - 18 hodin

Vstupné

Vstupné

Plné: 140 Kč

Snížené: 70 Kč

Rodinné: 280 Kč

Mapa Hradu