Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka

Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka
Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka
Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka

Grafika roku 2023 představuje výběr nejlepší současné grafické tvorby širokého spektra umělců a studentů – grafiků. Grafika roku se během 30 let stala platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled na posun a trendy ve volné grafické tvorbě.

Zastoupeny jsou všechny klasické techniky – serigrafie, litografie, hlubotisky, tisky z výšky, počítačová grafika i originální autorské techniky a autorská kniha. Součástí výstavy je i prezentace letošního laureáta Ceny Vladimíra Boudníka za mimořádný přínos grafické tvorbě.

Na výstavě jsou zastoupena díla těchto autorů:
František Skála, Jan Švankmajer, Lenka Falušiová, Šimon Brejcha, Michal Škapa,
Jiří Suchý, Petr Nikl, Tereza Lochmann, Martin Velíšek, Miloš Šejn, Patrik Hábl,
Jaromír 99, Aleš Najbrt, Dita Pepe a další.

 

Datum a místo konání

11. 4. - 12. 5. 2024
Císařská konírna
otevřeno denně 10 - 18 hodin

Mapa Hradu