Omezení provozu v Královské zahradě 2. 6. - 11. 9. 2017

Upozorňujeme návštěvníky, že z důvodu konání Letních shakespearovských slavností je od 2. 6. do 11. 9. 2017 Královská zahrada průchozí pouze cestou kolem Míčovny Pražského hradu.Zároveň upozorňujeme obyvatele Prahy, že během představení Hamlet se bud…

Více

zpět na seznam

Hra na Hrad manuál pro pedagogy

Popis | Umístění |

stručná pravidla hry

Doprovodný program pro děti stálé expozice (6-14 let)

HRA NA HRAD

Tento stručný manuál Vám pomůže při organizaci návštěvy stálé expozice.

1)   Odložte svá zavazadla v úschovně – děti či studenti budou potřebovat pouze psací potřeby (pokud je nemáte s sebou, můžete si je zapůjčit v pokladně)

2)   Žáky odveďte do „iniciační“ místnosti programu – vlevo za pokladnou

3)   Žáci se usadí na balony a zhlédnou desetiminutový úvodní film

4)   Film končí pokynem, aby žáci vstali a nadzdvihli balon, který jim sloužil jako sedadlo. Pod ním najdou roli, která je jim přiřazena podle jejich věku (do 11 let – umělec, služebník, řemeslník nebo strážce, 11 let a více – rádce, kronikář, učenec a kněz). Role určuje úhel pohledu, kterým jim budou představeny exponáty. Zároveň jsou tím žáci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých se budou pohybovat výstavou.

5)   Další pokyn – také ze závěru filmu – žáky odkazuje k panelům ve tvaru staveb. Polovina každé stavby patří jedné roli. Pro zjednodušení orientace je každá role zastoupena znakem – předmětem, který k postavě patří. Postavy pod balonem je drží v rukou.Na stavbách žáci najdou všechny potřebné informace, včetně organizačních pokynů. Pro vás je zjednodušeně uvádíme zde.

6)   Každá role řeší v expozici určitý problém prostřednictvím sedmi úkolů, které na žáky čekají. Úkoly budou řešit na pracovní list (Mistrovský glejt), ten najdou v kapsářích z čela panelů. Doplní si je razítkem připevněným k panelu. Na razítku je zopakovaný problém a postava se znakem role.

7)   Ještě budou potřebovat pracovní desku – najdou ji také na panelu. Součástí desky je plán výstavy s vyznačenými místy, kde najdou jednotlivé úkoly.

V expozici:

8)   V expozici skupiny žáků pomocí plánu hledají sedm speciálních popisek se zadanými úkoly. Úkoly se vztahují k vybraným exponátům (jsou označené oranžovým čtverečkem) a přináší o nich další informace. Většina úkolů je postavena na úvaze a tudíž pro ně neexistuje správná či špatná odpověď. Řešení úkolů zaznamenávají do rámečků v Mistrovském glejtu. Současně také zapisují první (výrazně velké) písmeno z každé popisky patřící jejich roli do okének v dolní části tohoto listu.

9)   Pod dětskými popiskami objevíte interaktivní objekty (často vysouvací nebo ukryté za dvířky), které slouží nejen jako zdroj dalších informací, ale mnohdy i jako nápověda k plnění úkolů. Žáci mohou (ale nemusí) navštívit sedm tématických odboček (příběhů) z hlavní trasy výstavy. V každé z nich naleznou samostatný úkol na stojanu osvětlení a řešit jej budou na volné listy papíru.

10)   V expozici jsou rozmístěny dotykové obrazovky. Na těch, které patří k dětskému programu, naleznete části počítačové hry z různých období vývoje Hradu. Mimo jiné se v ní setkáte s vystavenými předměty v jejich kontextech. Úplnou verzi hry na CD-ROMu lze zakoupit v pokladně stálé expozice.

Závěr prohlídky:

11)   Po splnění všech sedmi úkolů se vraťte zpět k pokladně a odevzdejte tento materiál i zapůjčené pracovní plochy. Zároveň na ty z žáků, kteří prokázali snahu v plnění úkolů, čeká odměna.

Tím ale program nekončí. V pokračování programu se z Vašich žáků – „mistrů“ – mohou stát šlechtici a možná i čeští králíčkové.

Zobrazit celý popis

Mapa Hradu