Hra na Hrad manuál pro pedagogy

stručná pravidla hry

Doprovodný program pro děti stálé expozice (6-14 let)

HRA NA HRAD

Tento stručný manuál Vám pomůže při organizaci návštěvy stálé expozice.

1)   Odložte svá zavazadla v úschovně – děti či studenti budou potřebovat pouze psací potřeby (pokud je nemáte s sebou, můžete si je zapůjčit v pokladně)

2)   Žáky odveďte do „iniciační“ místnosti programu – vlevo za pokladnou

3)   Žáci se usadí na balony a zhlédnou desetiminutový úvodní film

4)   Film končí pokynem, aby žáci vstali a nadzdvihli balon, který jim sloužil jako sedadlo. Pod ním najdou roli, která je jim přiřazena podle jejich věku (do 11 let – umělec, služebník, řemeslník nebo strážce, 11 let a více – rádce, kronikář, učenec a kněz). Role určuje úhel pohledu, kterým jim budou představeny exponáty. Zároveň jsou tím žáci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých se budou pohybovat výstavou.

5)   Další pokyn – také ze závěru filmu – žáky odkazuje k panelům ve tvaru staveb. Polovina každé stavby patří jedné roli. Pro zjednodušení orientace je každá role zastoupena znakem – předmětem, který k postavě patří. Postavy pod balonem je drží v rukou.Na stavbách žáci najdou všechny potřebné informace, včetně organizačních pokynů. Pro vás je zjednodušeně uvádíme zde.

6)   Každá role řeší v expozici určitý problém prostřednictvím sedmi úkolů, které na žáky čekají. Úkoly budou řešit na pracovní list (Mistrovský glejt), ten najdou v kapsářích z čela panelů. Doplní si je razítkem připevněným k panelu. Na razítku je zopakovaný problém a postava se znakem role.

7)   Ještě budou potřebovat pracovní desku – najdou ji také na panelu. Součástí desky je plán výstavy s vyznačenými místy, kde najdou jednotlivé úkoly.

V expozici:

8)   V expozici skupiny žáků pomocí plánu hledají sedm speciálních popisek se zadanými úkoly. Úkoly se vztahují k vybraným exponátům (jsou označené oranžovým čtverečkem) a přináší o nich další informace. Většina úkolů je postavena na úvaze a tudíž pro ně neexistuje správná či špatná odpověď. Řešení úkolů zaznamenávají do rámečků v Mistrovském glejtu. Současně také zapisují první (výrazně velké) písmeno z každé popisky patřící jejich roli do okének v dolní části tohoto listu.

9)   Pod dětskými popiskami objevíte interaktivní objekty (často vysouvací nebo ukryté za dvířky), které slouží nejen jako zdroj dalších informací, ale mnohdy i jako nápověda k plnění úkolů. Žáci mohou (ale nemusí) navštívit sedm tématických odboček (příběhů) z hlavní trasy výstavy. V každé z nich naleznou samostatný úkol na stojanu osvětlení a řešit jej budou na volné listy papíru.

 

Závěr prohlídky:

11)   Po splnění všech sedmi úkolů se vraťte zpět k pokladně a odevzdejte tento materiál i zapůjčené pracovní plochy. Zároveň na ty z žáků, kteří prokázali snahu v plnění úkolů, čeká odměna.

Tím ale program nekončí. V pokračování programu se z Vašich žáků – „mistrů“ – mohou stát šlechtici a možná i čeští králíčkové.

Mapa Hradu