Hra na Hrad rezervace/MIMO PROVOZ!!

› Rezervace

zážitková prohlídka stálé expozice Příběh Pražského hradu pro žáky do 15ti let/rezervace termínů

 

Stálá expozice Příběh Pražského hradu je do odvolání uzavřena! Z tohoto důvodu není možné provádět rezervace Hry na Hrad. Děkujeme za pochopení.

1. 6. 2020

***

 

Rádi bychom Vás pozvali do stálé expozice věnované historii Pražského hradu. Expozice rozvíjí svůj výklad ve dvou rovinách: jedna, hlavní trasa, je určena pro dospělé. Vedle ní je v expozici vyznačena vlastní trasa určená výhradně pro návštěvníky dětské.

Doprovodný dětský program "Hra na Hrad" je komponován tak, aby podporoval aktivní zapojení dětských návštěvníků do poznávání historie Pražského hradu. Příběh Pražského hradu komplexností svého obsahu a výkladu vhodně doplňuje rámcově-vzdělávací program některých základních vyučovacích předmětů, zejména dějepisu, vlastivědy, ale také výtvarné výchovy.

Přijmete-li naše pozvání k účasti na programu Hra na Hrad, doporučujeme, abyste si vyhradili optimálně 2 vyučovací hodiny. Pokud máte možnost absolvovat celý program dohromady, * tj. I., II. i III. etapu, rezervujte si ca 5 vyučovacích hodin (na 30 žáků).

(* popis průběhu hry: v I. etapě, tj při první návštěvě, děti shlédnou desetiminutový motivační film, poté se vydávají do výstavy plnit úkoly, které jsou zaměřeny na určitý okruh exponátů. Při druhé návštěvě (ta už je bez filmu) dostanou úkoly jiné, tentokrát vážící se k jinému typu předmětů tj. II. etapa hry. III. etapa má za poslání seznámit žáky s blízkým okolím Starého královského paláce. Hra je koncipována tak, aby si žáci při opakované návštěvě znovu výstavu pozorněji prohlédli a vstřebali nové podněty, proto upřednostňujeme absolvování programu ve dvou dnech (tj. první návštěva I. etapa, druhá návštěva II. a III. etapa + odměna /délka trvání je v obou případech stejná - viz výše cca 90 min./. V případě, že se jedná o výpravu ze vzdálenějšího místa od Prahy, po domluvě a předchozím objednání je možné spojit všechny etapy dohromady.)

Protože zájem školních výprav o výstavu Příběh Pražského hradu je skutečně nemalý, upřímně vás prosíme o rezervaci programu Hra na Hrad v dostatečném předstihu.

Přesný den i hodinu  rezervujte prostřednictvím rezervační tabulky.

V případě technických potíží nás kontaktujte na adrese: iva.sommerova@hrad.cz.


Pozn.: pro plynulé odbavení skupiny více jak 30 dětí je potřeba cca 40 minut, proto je vhodné rezervovat si rovnou dva po sobě jdoucí termíny ve vybraném dni (např. 9.30 i 10.00) a děti rozdělit do dvou skupin (např. 45 dětí do skupiny 30 a 15 dětí). Děkujeme za pochopení.

Předběžná objednávka není povinná, školní výpravy s rezervací však mají v prohlídce expozice přednost.

POZOR! PRODEJ VSTUPENEK

V souvislosti s ukončením provozu pokladny Příběhu Pražského hradu ke dni 1. 1. 2010 si Vám dovolujeme doporučit k zakoupení vstupenky*následující prodejní místa:

- informační střediska na II. a III. nádvoří

- Starý královský palác

 

 

*vstupenka pro školní skupiny a organizované dětské kolektivy za Kč 150/pro celou třídu tj. do 30žáků + 2 osoby doprovodu/ bude vydána na základě předložení jmenného seznamu, potvrzeného razítkem školy či organizace. Je platná 2 dny a opravňuje nejen ke vstupu do stálé expozice Příběh Pražského hradu (včetně Hry na Hrad), ale i do následujících objektů: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Rožmberský palác a katedrála sv. Víta.

Datum a místo konání

rezervace hry denně  9.00-15.00 hod.

výstava otevřena denně,

letní období 9.00-17.00 hod.,

zimní období 9.00-16.00 hod.

Vstupné

150,- Kč / třída (30 žáků+2 osoby doprovodu)

Mapa Hradu