Invisible Presence

Autorská výstava kreseb, obrazů a obrazových reliéfů současného českého umělce Jiřího Matějů.

Jiří Matějů, Kresba z cyklu: “Pět knih Mojžíšových (šest plus šest krát šest kreseb v duálním zrcadlení lidských kategorií)”, pigmenty s organickými a anorganickými pojivy, 32 x 24 cm
Jiří Matějů, Kresba z cyklu: “Pět knih Mojžíšových (šest plus šest krát šest kreseb v duálním zrcadlení lidských kategorií)”, pigmenty s organickými a anorganickými pojivy, 32 x 24 cm
Jiří Matějů, Kresba z cyklu: “Pět knih Mojžíšových (šest plus šest krát šest kreseb v duálním zrcadlení lidských kategorií)”, pigmenty s organickými a anorganickými pojivy, 32 x 24 cm

Od 13. září mohou návštěvníci Pražského hradu shlédnout autorskou výstavu kreseb, obrazů a obrazových reliéfů současného českého umělce Jiřího Matějů (*1960). Tato expozice sestává ze tří spolu souvisejících tematických okruhů, které budou samostatně rozvedeny ve třech výstavních sálech Královského letohrádku na Pražském hradě. Tyto okruhy jsou nazvány „Událost člověka“, „Událost Země“ a „Neviditelná přítomnost“ (Invisible Presence), přičemž titul okruhu třetího je zároveň i shrnujícím názvem celého výstavního projektu. Svou formou abstraktního pojetí obrazu směřuje k vizuální interpretaci a aktualizaci prvotních zdrojů evropské duchovnosti. „Velká vyprávění“ jsou tak touto výstavou představeny jako „vizuální události“ v historickém kulturním prostoru.

Datum a místo konání

Královský letohrádek

denně 10 - 18 hodin

Vstupné

Plné 120 Kč

Snížené 60 Kč

Rodinné 240 Kč

Školní skupiny 20 Kč / student

Mapa Hradu