Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím, Jan Amos Komenský a jeho svět

Výstava prodloužena do 31. 5. 2021

U příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského (1670–2020) připravily Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu spolu s Moravským zemským muzeem reprezentativní výstavu „Comenius 1592– 1670 Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět“, která se uskuteční v Jízdárně Pražského hradu.

 Přehlídka představí Komenského v širokém kontextu české a evropské historie jeho doby.  Základem expozice, která se dělí do šesti oddílů, budou klíčové fenomény sociálních a duchovních dějin raného novověku, jak se projevovaly v dílech výtvarného umění i v pracích významných myslitelů. Stěžejní témata prolínající myšlením Jana Amose Komenského tu budou připomenuta množstvím exponátů z českých i zahraničních sbírek, z nichž mnohé uvidí návštěvníci vůbec poprvé.

 Představen bude též Komenský v optice historické tradice a proměny, jimiž procházel jeho myšlenkový odkaz a vnímání v průběhu uplynulých století. Výstava představuje propojení tradičních témat s novými badatelskými perspektivami.  Vedle literární a výtvarné linie, tvořící přirozené dominanty přehlídky, je věnován přiměřený prostor uměleckému řemeslu, militariím, sfragistice, numizmatice, kartografii.

 Expozici doplní tištěný katalog, audiovizuální intervence, jakož i bohatý doprovodný program pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Zvláštní důraz je kladen na mládež a hravé dospělé, kteří mohou navštívit ateliér, v němž bude připraven program „V síti Pansofie“. Dobrodružnou, napínavou, a především zajímavou formou se pomocí indicií, původních zdrojových dokumentů, a především knih stanou návštěvníci – badatelé spoluautory nového uspořádání světa a jeho poznání, které vychází nejen z Komenského díla. 

Možnosti  zakoupení bohatého katalogu výstavy najdete na www.mzm.cz

 

Datum a místo konání

Jízdárna Pražského hradu

Otevřeno denně 10 - 18 hodin

Vstupné

Vstupenky je možné koupit pouze na pokladně v místě výstavy

 

Základní vstupné: 140 Kč

Snížené (mládež od 6 do 16 let, studenti, senioři od 65 let):  70 Kč

Rodinné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby):  280 Kč

Základní školy: třída tj. max. 30 dětí + 2 osoby doprovodu zdarma: 150 Kč

Děti do 6 let, ZTP, ZTP/P včetně 1 osoby doprovodu: zdarma

 

Mapa Hradu