Kniha je Art

Knihy nejsou jen o obsahu. Nová výstava na Pražském hradě Kniha je ART se netypicky zaměří na formu a představí nejkrásnější a nejunikátnější české knihy od počátku knihtisku do současnosti. Chybět nebude ani výběr exemplářů z původní knihovny Franze Kafky a vzdušná čítárna současných publikací.

Poklady knižní kultury ze sbírek Muzea Literatury a Archivu Pražského hradu zahrnují exempláře pozoruhodné z hlediska dějin rukopisné a tištěné knihy po stránce špičkového písařského a typografického provedení, výskytu reprezentativních iluminací a ilustrací či ukázkově provedených knižních vazeb. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní exponáty jako je latinský středověký pergamenový rukopis ze 14. století, český autorský rukopis lékařské knihy z konce 16. století, opatřený renesanční vazbou z hnědé teletinové usně zdobené slepotiskem s figurálními motivy nebo dvousvazkové vydání latinské verze historického díla Bibliotheca historica od Diodóra Sicilského vytvořené roku 1746 v Amsterdamu. Zastoupeny budou také
díla předních jmen české grafiky a typografie 20. století – Jindřicha Štýrského, Karla Teigeho, Ladislava Suttnara nebo Josefa Váchala. 

Výstava dále představí vybrané nejkrásnější české knihy z šedesátileté historie stejnojmenné soutěže pořádané Památníkem národního písemnictví. Výběr publikací akcentuje spektrum autorů, kteří používali různé individuální formy výtvarného a řemeslného zpracování, včetně experimentálních. Je konfrontací vývoje knižní kultury v různých stoletích, ale i ukázkou možností knihtisku a knihařské práce současnosti. Právě zde je možné sledovat vývoj samotné typografie a nových forem písma, knižních vazeb a ovlivňování umělecké tvorby a designu knihy.

Zahájení výstavy proběhne v červnu, tedy v měsíci, kdy uplyne sto let od úmrtí Franze Kafky, jehož tvůrčí dráha byla spojená s Pražským hradem – v letech 1916 až 1917 tvořil v domě č. 22 ve Zlaté uličce, kde napsal povídky Venkovský lékař a Zpráva pro akademii. Pro výstavu tak Společnost Franze Kafky zapůjčila část původní podoby jeho knihovny, která návštěvníkům umožní nahlédnout do světa literárních inspirací jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů historie.

Architektonicky výjimečné a bohatě zdobené první patro Královského letohrádku nabídne návštěvníkům prostor pro odpočinek a četbu ve vzdušné čítárně, ochoz budovy pak jedinečné výhledy na Hrad, okolní zahrady a pražské panorama.

Výstavu pořádá Správa Pražského hradu ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví / Muzeem literaturyProjektem Identita.

Akce

Datum a místo konání

7. června - 20. října 2024
Královský letohrádek
otevřeno denně 10 - 18 hodin

Vstupné

Základní vstupné: 150 Kč

Snížené vstupné: 70 Kč

Rodinné vstupné: 300 Kč

Mapa Hradu