Koruna království: Katedrála sv. Víta a Karel IV.

Výstava je věnována katedrále sv. Víta, nejvýznamnější stavbě Karla IV. Představí ji jako mimořádné architektonické dílo, korunovační a pohřební chrám českých králů i duchovní centrum českého středověkého státu. Hlavní pozornost bude věnována těm částem stavby, které byly postaveny v období Karlovy vlády. Bohatá sochařská výzdoba katedrály pevně spojená s architekturou je pohledově vesměs nedostupná a přitom zahrnuje špičkové práce evropského gotického sochařství. Parléřovské busty zakladatelů a stavitelů katedrály se dochovaly na svých původních místech nepřístupných veřejnosti, proto jsme se rozhodli zpřístupnit tyto sochařské skvosty prostřednictvím jejich věrných sádrových odlitků osazených v kontextu, který bude odpovídat jejich skutečnému umístění.

V další části výstavy bude připomenut význam katedrály jako pohřebiště českých králů, a to prostřednictvím nově restaurovaných unikátních nálezů středověkých textilií. Vystaveny budou fragmenty pohřebních oděvů z královské hrobky, které náležely členům lucemburské dynastie, především Karlu IV., jeho manželkám a synům.

Datum a místo konání

Jízdárna Pražského hradu

10:00 - 18:00

15.května 2016 - 28. září 2016

Vstupné

Základní: 150,- Kč

Snížené (děti od 6 do 16 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let, senioři od 65 let): 80,- Kč

Rodinné (1-5 dětí do 16 let a max. 2 dospělí):  300,- Kč

Školní: 20,- Kč

Doprovodný program

Komentovaná prohlídka PhDr. Mileny Bravermanové k výstavě „Koruna království“ se bude konat ve

čtvrtek 8. 9. 2016

od 16.30 -18 hodin.

Vstup je možný s platnou vstupenkou na výstavu. Maximální kapacita 30 osob.

Rezervaci proveďte prosím v sekci „Další akce“.

Mapa Hradu

Přednášky

Upomínkové předměty

Všechny upomínkové předměty