Koruna Matky měst / Koruna bez krále

Výstava Koruna Matky měst představí snahy spolku Jednota pro dostavění katedrály sv. Víta o naplnění odkazu Karla IV. a navázání na jeho myšlenku vybudování hlavního svatostánku země.

Prostřednictvím reprodukcí historických fotografií z let působení tohoto spolku (cca 1859-1949) se návštěvníci seznámí s průběhem dostavby chrámu a zároveň také se způsoby dokumentování stavebního procesu jak fotografickými, tak jinými technikami. Proto budou vystaveny nejen zmiňované fotografie, ale i exponáty jiného typu: historické plány a kresby, umělecké návrhy, grafiky, plastické modely a odlitky, které doplní obsahové sdělení hlavního fotografického souboru, v němž najdeme fotografie slavných fotografů své doby, jako například Anselma Schmitze, Františka Fridricha, Jindřicha Eckerta, Jindřicha Lachmanna, Karla Ferdinanda Bellmanna, Jana Štence nebo Josefa Sudka.

 

Cílem připravované výstavy Koruna bez krále s podtitulem Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918 je svého druhu historicky první pokus o interpretaci vztahu československého a českého státu a jeho společnosti ke korunovačním klenotům po zániku monarchie.

Autorům výstavy se podařilo shromáždit z archivních a jiných zdrojů jedinečné fotografie a některé dosud nepublikované dokumenty týkající se ne zcela známých událostí. Jejich prostřednictvím bude výstava mimo jiné vyprávět o tajném převozu klenotů na Slovensko v době bezprostředního ohrožení státu v září 1938 nebo o vystavení kopií klenotů na světové výstavě v New Yorku v roce 1939, kde se i díky nim stal pavilon v té době již „neexistujícího“ Československa hlavním symbolem rodícího se druhého zahraničního odboje.

V posledních letech německé okupace byly klenoty ukryty v románském sklepení Starého královského paláce, a právě v těchto jedinečných historických prostorách bude výstava prezentována.

 

 

Datum a místo konání

Tereziánské křídlo

Románské podlaží starého královského paláce

10:00 - 18:00

15.května 2016 - 28.září 2016

Vstupné

Základní: 100,- Kč

Snížené (děti od 6 do 16 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let, senioři od 65 let): 50,- Kč

Rodinné (1-5 dětí do 16 let a max. 2 dospělí):  200,- Kč

Školní: 20,- Kč

Doprovodný program

Komentované prohlídky k výstavě Koruna bez krále se budou konat v tyto termíny:

1.6., 8.6., 15.6., 22.6.

13.7., 27.7.

10.8., 24.8.

7.9., 13.9., 21.9., 27.9.

Vždy od 17-18 hodin.

Vstup je možný s platnou vstupenkou na výstavu.

Prohlídku si, prosím, rezervujte na e-mailu jakub.dolezal@hrad.cz.

 

Komentovaná prohlídka k výstavě Koruna Matky měst se bude konat ve čtvrtek 8. září v 16 hodin.

Vstup na prohlídku je možný pouze s platnou vstupenkou na výstavu.

Rezervace není nutná.

Prohlídkou provede Ing. arch. Michal Šula a Mgr. Martin Halata.

.

 

Mapa Hradu

Ostatní informace

 

 

 

 

Upomínkové předměty

Všechny upomínkové předměty