Koruna na dlani: Věčná mince království

Výstava prodloužena.

Poeticky nazvaná výstava představí nejslavnější českou minci PRAŽSKÝ GROŠ, který dostal do vínku, že bude mincí věčnou. Jeho zaražení roku 1300 umožnilo objevení stříbrného bohatství v okolí Kutné Hory. Mincovní reforma pak zajistila právní, výtvarný a technický základ jeho realizace. Podrobně bude představeno mincovnictví Karla IV., jeho úpadek na konci vlády a po smrti Václava IV., i znovuvzkříšení za Jiřího z Poděbrad a Vladislava II. Připomenuto bude i ukončení ražby pražských grošů za Ferdinanda I. roku 1547.

Úvod expozice přiblíží těžbu zlata a stříbra u nás a vedle příkladů hornin budou vystaveny sochy horníků. Působivé přenesení do atmosféry středověkého dolování zajistí reprodukce iluminací a oltářních obrazů. Hlavní část výstavy představí významné „trezorové“ grošové poklady z Hodonína, Týna nad Vltavou a Žichlic. Dále se návštěvníci dozvědí, co kolik stálo ve středověku i jak se mince padělaly. Závěr výstavy je věnován způsobům práce zlatníků a, u vystavených zlacených monstrancí a křišťálového kříže, přináší všem návštěvníkům prožitek z krásy gotického stylu v užitém umění.

 

Datum a místo konání

Rožmberský palác

9:00 - 17:00 (říjen)

9:00 - 16:00 (listopad - leden)

15. května -7. ledna 2017

Vstupné

Základní: 150,- Kč

Snížené (děti od 6 do 16 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let, senioři od 65 let): 80,- Kč

Rodinné (1-5 dětí do 16 let a max. 2 dospělí):  300,- Kč

Školní: 20,- Kč

Výstava je také zařazena do okruhu A.

Mapa Hradu

Upomínkové předměty

Všechny upomínkové předměty