Pražský hrad na dva víkendy zpřístupní Jelení příkop

Pražský hrad na dva víkendy zpřístupní Jelení příkop

 

Při příležitosti státních svátků zpřístupní Kancelář prezidenta republiky o nadcházejícím víkendu 26. a 27. října a o víkendu 16. a 17. listopadu vždy od 10.00 do 15.00 hodin Jelení příkop.

Návštěvníci budou mít mimo jiné možnost projít se oceňovaným Pleskotovým tunelem skrz Prašný most či vidět pozůstatky medvědince, který byl postaven ve 20. letech minulého století pro medvědy, jež dostal darem prezident T. G. Masaryk. Lidé stejně tak uvidí postup rozsáhlých prací na opravě fasád a střech někdejšího severního opevnění; tyto práce budou pokračovat ještě v příštím roce.

Přístup na prohlídku bude z Klárova přírodní stezkou vedoucí ve stráni mezi ulicemi Chotkova a Na Opyši, trasa dovede návštěvníky k východu z horního Jeleního příkopu na Novém světě v ulici U Brusnice.

Upozorňujeme návštěvníky, že prohlídková trasa bude pouze jednosměrná a místy bude vedena náročným terénem. Pro dětské kočárky je tento terén nesjízdný.  Dále upozorňujeme, že Jelení příkop nebude možné využít pro vstup do vnitřního areálu Pražského hradu; ten bude možný pouze standardními vchody, tedy z Hradčanského náměstí, z ulice U Prašného mostu, od Královského letohrádku či od Starých zámeckých schodů.

 

POZOR -Trasa je náročná a prochází staveništěm.

Prosíme návštěvníky, aby se řídili pokyny Hradní stráže, Policie a pověřených pracovníků SPH.

 

Datum a místo konání

 

26.-27.10.2019

16.-17.11.2019

10:00 - 15:00

Vstup  ze spodní části Chotkovy ulice.

Vstupné

Vstup zdarma.