Naučná stezka "Karel IV. a Pražský hrad"

Naučná stezka v areálu Pražského hradu nabízí prohlídku 26ti míst spojených se stavebními a uměleckými počiny Karla IV. Přesné body zastavení najdete na mapkách umístěných na panelech na Jiřském náměstí, na III. nádvoří
a v Purkrabství.

K prohlídce vám doporučujeme koupi knihy "Karel IV. a Pražský hrad" - průvodce obsahuje shodné texty i vyobrazení s těmi na panelech. Publikaci lze zakoupit na pokladně v Rožmberském paláci,
cena je 95,- Kč.

Upozorňujeme, že místa uvnitř katedrály a Starého královského paláce lze navštívit pouze s platnou vstupenkou.

Datum a místo konání

Areál Pražského hradu

Upomínkové předměty

Všechny publikace