Obrazárna Pražského hradu

Expozice Obrazárny nabízí přes sto nejkvalitnějších obrazů z majetku Pražského hradu, která čítá na 4 tisíce kusů. Jedná se o nejstarší kontinuálně existující sbírku obrazů u nás, jejíž kořeny sahají do přelomu 16. a 17. století. I díky tomu se sbírka svou kvalitou děl řadí mezi nejvýznamnější evropské umělecké kolekce.

Počátky sbírky sahají do období vlády Rudolfa II., císaře Svaté říše římské, českého krále a rakouského arcivévody. Od roku 1583, kdy Rudolf II. požádal české stavy o příspěvek na zvelebení Pražského hradu, došlo nejen k nákupům obrazů a soch po celé Evropě a k vytváření uměleckých děl na zakázku pro tuto sbírku, ale i k dostavbě několika sálů pro jejich vystavení. V roce 1612, kdy Rudolf II. umírá, čítala sbírka na 3000 děl.

Během následující Třicetileté války byla část obrazů odvezena do Vídně. Podstatná část sbírky se stala kořistí švédských vojsk, nařízené královnou Kristýnou na popud Jana Amose Komenského, který chtěl uchránit poklady českého království před katolickými Habsburky. Přes 500 obrazů se tak dostalo do švédských sbírek, kde jsou většinou dodnes.

Protože Pražský hrad měl nadále sloužit Habsburkům jako reprezentativní sídlo, došlo jednak k zpětnému převozu části obrazů z Vídně, jednak k nákupům dalších obrazů. Obnovená obrazárna pak nejpozději v roce 1656 obsahovala asi 600 obrazů, a ačkoliv tehdy byla mnohem menší než původní, svou uměleckou hodnotou nezaostávala za ní, ani za sbírkami vídeňskými. Obrazárna jako taková zůstala zachována až do přestavby Pražského hradu za vlády Marie Terezie, jako samostatný prostor byla zrušena v roce 1762. Obrazy nadále sloužily už pouze jako dekorace královských apartmánů. Velký soubor obrazů byl prodán do Drážďan, jiné obrazy byly prodány v dražbě.

Po roce 1918 požadovala nově vzniklá Československá republika po Rakousku navrácení odvezených obrazů. Rakouská strana sice tento nárok uznala, ale k navrácení nabídla pouze podřadná díla, k dohodě tak nedošlo. Následně byly prostory Pražského hradu nově vyzdobovány obrazy zakoupenými z tzv. Masarykova Národního fondu a část starých sbírek byla zapůjčena do Národní galerie. Samostatná obrazárna však na Hradě neexistovala. V roce 1961 byla další část obrazů s tehdy „nevhodnou“ náboženskou tématikou předána Státnímu ústavu památkové péče. Tím bylo dokončeno tříštění a redukování původních sbírek.

Změna atmosféry v šedesátých letech se však pozitivně přičinila o to, že po dlouhém úsilí dochází v letech 1964–1965 k přestavbě původních koníren pod Španělským sálem na prostor pro novou Obrazárnu Pražského hradu. Pod vedením profesora Jaromíra Neumanna, z rozhodnutí tehdejšího prezidenta Antonína Novotného, došlo k obnovení původního záměru císaře Rudolfa II. Expozice, která je sice početně jen zlomkem původních sbírek, ale je významná kvalitou jednotlivých uměleckých děl, se znovu vrátila na Pražský hrad a stala se přístupnou pro veřejnost.

Po roce 1989 dochází k hledání nové tváře Pražského hradu. Prostory, které byly dříve uzavřené, se otvírají návštěvníkům, mnoho věcí se rekonstruuje a mění. Snaha dát Hradu novější, moderní vzhled vedla i k rozhodnutí o proměně Obrazárny. V letech 1995–1998 byly zásadně technicky rekonstruovány všechny prostory podle moderních norem bezpečnosti a klimatizace. Podle projektu Bořka Šípka byly provedeny úpravy výstavních prostor, nové řešení vchodu a vybavení interiérů sedacím nábytkem. Podařilo se také zakoupit několik obrazů z původní Rudolfovy sbírky. Pro stálou expozici byly vybrány nejvýznamnější kusy historického a moderního malířství a jednotlivá díla byla rozmístěna podle příslušnosti k lokálním malířským školám. Vlastní prostor mají i obrazy rudolfinských mistrů a díla ze sbírek císaře Rudolfa II.  

Autorkou poslední koncepce Obrazárny je historička umění Eliška Fučíková, bývalá spolupracovnice profesora Neumanna, jež se podílela na výzkumu historie sbírek Pražského hradu. Mezinárodního ocenění se sbírce nové Obrazárny dostalo v roce 2001, kdy byla jako celek vystavena v Maastrichtu.

 

Datum a místo konání

Obrazárna Pražského hradu, II. nádvoří

Otevřeno denně 

Zimní turistická sezóna: 9.00-16.00 hod.

Letní turistická sezóna: 9.00-17.00 hod.

Vstupné

Základní vstupné: 200 Kč

Snížené vstupné: 150 Kč
(děti od 6 do 16 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let, senioři od 65 let)

Rodinné vstupné: 500 Kč
(1-5 dětí do 16 let a max. 2 dospělí)

 

Expozice Obrazárna Pražského hradu je také zahrnuta do okruhu "Pražský hrad - stálé expozice"

Vstupenka je společná pro Příběh Pražského hradu, stálou expozici Hradní stráže, Rožmberský palác a Obrazárnu Pražského hradu.

Základní vstupné: 300 Kč

Snížené vstupné: 200 Kč
(děti od 6 do 16 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let, senioři od 65 let)

Rodinné vstupné: 700 Kč
(1-5 dětí do 16 let a max. 2 dospělí)

Třídy základních škol do 30 žáků: 150 Kč
(po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou;
skupina max. 30 žáků + max. 2 osoby doprovodu/ min. však 10 osob;
platí pro Pražský hrad - základní okruh + Pražský hrad - stálé expozice)

Děti mateřských škol s doprovodem: zdarma
(po předložení školou potvrzeného jmenného seznamu)

Děti do 6 let: zdarma

Držitelé průkazu ZTP / ZTP-P + 1 doprovod: zdarma

Průvodci s licencí doprovázející klienty se zakoupenou vstupenkou do návštěvnických objektů Pražského hradu: zdarma

Aktuální ceník, platný od 1.3.2024 najdete zde.

Doprovodný program

V rámci expozice probíhají komentované prohlídky a přednášky, termíny jsou průběžně vypisovány.

Mapa Hradu

Ostatní informace

V předsálí Obrazárny je umístěna reprezentační prodejna Pražského hradu s širokou nabídkou publikací a upomínkových předmětů.

Upomínkové předměty

Všechny publikace