Oslavy 700. výročí narození Karla IV. na Pražském hradě

Pražský hrad slaví 700. výročí narození Karla IV.  výpravnými výstavními projekty.

Výstavy budou na Pražském hradě otevřeny od 15. 5. až do 28. 9. 2016.

Získejte vstup na jednu výstavu zdarma!

Od 1.7.2016 je nově možné zakoupit zvýhodněnou společnou vstupenku na všechny výstavy pořádané na Pražském hradě u příležitosti oslav Karla IV., kdy za cenu tří výstav získáte vstup do čtvrté zdarma. Zvýhodněná společná vstupenka přijde na 390 Kč (resp. 190 Kč u sníženého a 780 Kč u rodinného vstupného) a platí od okamžiku pořízení až do využití vstupů nebo do 28. 9. 2016, kdy budou všechny výstavy končit.

Stěžejní výstavou je expozice Žezlo a koruna v Císařské konírně, jejímž hlavním přínosem je ozřejmění pozapomenutých souvislostí: poprvé v novodobé historii je poukázáno na původní (gotické) složení královských insignií z doby Karla IV.: českou Svatováclavskou královskou korunu doplňovalo jablko a žezlo, jejichž umělecké repliky budou pro tuto výstavu speciálně restaurátorsky zhotoveny a budou vystaveny spolu s dalšími předměty používanými při korunovacích českých králů, které se odehrávaly podle Korunovačního řádu Karla IV. až do 19. století. 

Druhým nejvýznamnějším počinem je symbolické zpřístupnění vnitřního a vnějšího triforia katedrály sv. Víta, a to v podobě jejich zjednodušené prostorové rekonstrukce v Jízdárně Pražského hradu. Triforium je památkově nejstřeženější, a proto veřejnosti nepřístupný sochařsky bohatě zdobený ochoz na vnější i vnitřní straně hlavní lodi katedrály. Výpravná expozice, ve které návštěvníci najdou i pohřební roucha z královské hrobky, nese název Koruna království

S katedrálou jako první stavbou v zemi souvisí i expozice Koruna Matky měst v Tereziánském křídle, kde jsou vystaveny neznámé fotografie z Archivu Pražského hradu pořízené v průběhu dostavby katedrály v 19. a 20. století. 

Přímo do Karlovy doby návštěvníky zavede projekt Koruna na dlani, který v Rožmberském sále představuje korunu jako platidlo.

Do novodobé historie návštěvníky zavede expozice Koruna bez krále, která v prostorách, kde byly zazděny korunovační klenoty během 2. světové války, představuje příběh této nejcennější národní relikvie v dramatickém 20. století.

Kromě těchto výstav, které financuje Správa Pražského hradu ze svých příjmů, se na Hradě chystá i bohatý doprovodný program: rok Karla IV. začne 3. dubna 2016 se slavnostním zahájením letní turistické sezóny. V duchu doby Karla IV. se ponese i druhý ročník Rytířských slavností. Po stopách Karla IV. se budou moci návštěvníci vydat i během komentovaných procházek areálem Hradu.

Všechny expozice vztahující se ke Karlovu výročí se pro veřejnost otevřou 15. května a potrvají do 28. září 2016.

 

Upomínkové předměty

Všechny publikace