Světlo v obraze: český impresionismus

Na Pražském hradě se představí největší výstava českého impresionismu. Expozice "Světlo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené" v Jízdárně Pražského hradu nabídne 520 obrazů od 78 autorů, zapůjčených z více než padesáti státních i soukromých institucí včetně Národní galerie.

 Vystavená díla budou reprezentovat impresionismus v jeho různých vývojových fázích; cílem expozice je ukázat český impresionismus v celé jeho velikosti, kvalitě a kráse.

 

 

Expozice bude koncipovaná divácky: obrazy budou srozumitelně řazeny podle námětů (mj. zde budou oddíly Zahrady a parky, Zimy, Zátiší, Kouzlo venkova, Vody či Háje). 

Na výstavě návštěvníci uvidí například díla Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Miloše Jiránka, Josefa Schussera, Ludvíka Kuby, Joži Uprky, Stanislava Lolka, Maxe Švabinského, Vojtěcha Preissiga, Jana Preislera, Františka Kupky či Václava Radimského; evropský kontext představí mj. díla Eugène-Louis Boudina, Eugena Jettela, Ivana I. Šiškina, Alexandra A. Kiseleva nebo Andreje A. Zareckého. Referenčním dílem pak bude jedna z marin od zakladatele impresionismu Clauda Moneta.  

Obrazy na výstavu zapůjčilo přes padesát státních a soukromých institucí, např. Národní galerie, Galerie Kodl či Galerie Kooperativy a mnoho dalších významných zapůjčitelů. Přes třicet obrazů na výstavu ze svých sbírek zapůjčila i Správa Pražského hradu, která je pořadatelem projektu, jenž autorsky zajišťuje Spolek výtvarných umělců Mánes.

 

Datum a místo konání

Jízdárna Pražského hradu

Z důvodu velkého zájmu o výstavu „Světlo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené“ bude její otevírací doba až do skončení dne 7. ledna 2018 prodloužena. 

Výstava otevřena denně od 10.00 až do 20.00 hodin.

6. října 2017 - 7. ledna 2018

Otevřeno denně, tzn. včetně pondělí

 

 

 

Vstupné

Plné 150,- Kč

Snížené 80,- Kč

Rodinné 300,- Kč

Školní skupina 20,- Kč/osoba

Opakované dvojité vstupné 220,- Kč

Vstupenky lze koupit i v síti Ticketportal

----------------------

Kategorie Snížené vstupné: mládež od 6 do 16 let; studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let; senioři starší 65 let. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu.

Kategorie Rodinné vstupné: 1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby.

Kategorie Školní skupina: min. 15 žáků / studentů, cena platí pro 1 osobu. Na 15 žáků nebo studentů má nárok na volný vstup 1 osoba pedagogického doprovodu. Skupinová sleva pro ZŠ, SŠ nebo VŠ je poskytnuta na základě předložení jmenného seznamu žáků nebo studentů potvrzeného školou či hromadného předložení platných studentských průkazů.

Kategorie Opakované dvojité vstupné: opakovaná (2x) návštěva výstavy po celou dobu konání pro 1 osobu. V den nákupu lze tuto speciální vstupenku využít jen jednou. Vytištěnou vstupenku si uchovejte jako doklad pro druhý vstup.

Kategorie Volný vstup: děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem; děti do 6 let; držitelé průkazu ZTP; držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu; pedagogický doprovod školních skupin (na 15 žáků nebo studentů má nárok 1 osoba doprovodu na volné vstupné).

Doprovodný program

!Kapacita všech komentovaných prohlídek je již vyčerpána, další termíny se nepřipravují! 

Komentované prohlídky výstavy:

úterý 28. 11. 2017, 14:00 a 16:00 (oba termíny již obsazeny)

pátek 15. 12. 2017, 14:00 a 16:00 (oba termíny již obsazeny)

Doprovodný program je pořádán zdarma k platné vstupence, kapacita jedné prohlídky je 25 osob.

Sraz účastníků ve foyer Jízdárny Pražského hradu.

 

Mapa Hradu

Ostatní informace

Kontakty:

T: 224 373 232 (Jízdárna Pražského hradu)

T: 224 372 316 (produkce výstavy, Správa Pražského hradu)

E: [email protected] (SVU Mánes)