Předjaří na Pražském hradě

Květiny, tapiserie a gobelíny

Předjaří na Pražském hradě
Předjaří na Pražském hradě
Předjaří na Pražském hradě

Výstava Předjaří na Pražském hradě u příležitosti stého výročí vzniku samostatné republiky bude věnována péči státu o umělecké sbírky Pražského hradu na příkladu osudu tapisérií a gobelínů, jejich restaurování a využití ve výzdobě společenských prostor.

Vstup na výstavu bude z ulice U Prašného mostu brankou ve Lvím dvoře, tedy z místa před hlavním stanovištěm bezpečnostních kontrol. Návštěvníci výstavy budou kontrolováni namátkově. Standardní kontrolou projdou návštěvníci s většími zavazadly. Kvůli zajištění plynulosti provozu a zabránění případným nedorozuměním proto návštěvníky žádáme, aby větší zavazadla do areálu Hradu nepřinášeli.

Datum a místo konání

16. 3. - 25. 3. 2018

Empírový skleník v Královské zahradě Pražského hradu

otevřeno denně 10-18 hodin, poslední vstup do Královské zahrady v 17.30 hodin

Vstupné

jednotné vstupné 20,- Kč

Mapa Hradu