Petr Pavel Rubens / Olympští bohové

Předjaří na Pražském hradě VIII.

Petr Pavel Rubens / Olympští bohové

 

Tématem již osmého ročníku Předjaří na Pražském hradě je obraz Olympští bohové od Petra Pavla Rubense. Výstava přiblíží mistrovské dílo ze sbírek Pražského hradu, které patří mezi nejhodnotnější obrazy u nás. Přesto jeho poznání širší veřejnosti uniká a malba vzbuzuje mnohé dohady. Co je skutečným námětem obrazu, koho postavy představují, co vše je skryto v jinotajích zvěrokruhu nebo jak se vlastně obraz dostal z italské Mantovy do Prahy? Protože dějiny umění nejsou jen elitní vědou pro vyvolené, podíváme se na Rubensův obraz novýma očima v záplavě přirychlených cibulových květin.

Vstup na výstavu bude z ulice U Prašného mostu z místa před hlavním stanovištěm bezpečnostních kontrol naproti Jízdárně. Návštěvníci výstavy budou kontrolováni namátkově; standardní kontrole musí být podrobena větší zavazadla. Kvůli zajištění plynulosti provozu proto návštěvníky výstavy žádáme, aby s sebou větší zavazadla nepřinášeli.

 

 

Datum a místo konání

Empírový skleník v Královské zahradě

28.2. - 8.3.2020

10:00 - 18:00

(poslední vstup v 17:30)

Vstupné

Vstupné  20 Kč