Prolog festivalu Dny Bohuslava Martinů

Prolog festivalu Dny Bohuslava Martinů

„Vivat Fučík!“
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
plk. Václav Blahunek – šéfdirigent

Hudební odkaz skladatele Julia Fučíka (1872-1916) se stal bohatým inspiračním zdrojem pro současné skladatele, vedle skladeb Julia Fučíka a jeho současníka Bohuslava Martinů zazní také tři světově premiéry od Ivo Bláhy, Martina Hyblera a Petra Wajsara.

Koncert je pořádán ve spolupráci s Nadací Bohuslava Martinů a Společností dechové hudby AHUV.

Datum a místo konání

19. listopadu 2017, neděle, 18.00, Španělský sál

Vstupné

Vstupenky jsou v prodeji v Infocentru na II. nádvoří za jednotnou cenu 240 Kč.
Slevy 50 % pro držitele ZTP a ZTP/P, děti a studenti do 26 let, senioři nad 65 let.

Mapa Hradu