Promenádní koncert v Jižních zahradách Pražského hradu

Hudba Hradní stráže a Policie ČR
7. září 2024, od 10:15 hod.

Letní promenádní koncerty vojenských hudeb se na Pražském hradě konají nepřetržitě od roku 1843. V letošním roce se uskuteční již 178. koncertní sezóna, v níž se představí uniformované velké dechové orchestry, které nesou tuto naši - ve světě obdivovanou - tradici. Celkem pět matiné se bude konat v Jižních zahradách Pražského hradu vždy od 10:15 hod. Nenechte si ujít tuto jedinečnou tradiční koncertní produkci, dle Eduarda Hanslicka, slavného hudebního kritika 19. století jsou „veřejná vystoupení vojenských hudeb v otevřeném prostoru tím nejdemokratičtějším způsobem poslechu hudby“

22. června - Hudba Hradní stráže a Policie ČR

13. července - Pluk šťastných dechařů při ZUŠ Lounských

27. července - Národní dechový orchestr ZUŠ Přelouč

10. srpna - Kapela 35. plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO

7. září - Hudba Hradní stráže a Policie ČR

Upozorňujeme návštěvníky, že přístup do Jižních zahrad Pražského hradu je přes III. nádvoří Býčím schodištěm nebo bránou Na Opyši. Vstup z Hradčanského náměstí je uzavřen.

Změna programu vyhrazena.

Datum a místo konání

Jižní zahrady Pražského hradu
(pod Býčím schodištěm)

sobota 7. září 2024, od 10:15 hod.

Vstupné

Vstupné zdarma

Mapa Hradu