Promenádní koncerty v Jižních zahradách Pražského hradu

Promenádní koncerty v Jižních zahradách Pražského hradu

Promenádní koncerty v Jižních zahradách Pražského hradu

Správa Pražského hradu uvádí:

Promenádní koncerty v Jižních zahradách Pražského hradu
174. sezóna, červen – září 2017

sobotní matiné 10:15 – 12:00 hod.

 

3. 6. Hudba Hradní stráže a Policie ČR        
17. 6. Podnikový dechový orchestr Škoda AUTO
1. 7. HHS a PČR – FESTPOL 2017 - Festival policejních orchestrů V4
29. 7. Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO 
5. 8. Harmonie Štětí
19. 8. Vojenská hudba Olomouc - Dixieland        
9. 9. Hudba Hradní stráže a Policie ČR

 

Letní promenádní koncerty vojenských hudeb se na Pražském hradě konají nepřetržitě  od roku 1843. V letošním roce se uskuteční již 174. koncertní sezóna, v níž se představí všechny naše uniformované velké dechové orchestry, které nesou tuto naši - ve světě obdivovanou - tradici. Celkem sedm  matiné se bude konat v Jižních zahradách Pražského hradu vždy od 10:15 hod. Nenechte si ujít tuto jedinečnou tradiční koncertní produkci, dle Eduarda Hanslicka, slavného hudebního kritika 19. století jsou „veřejná vystoupení vojenských hudeb v otevřeném prostoru tím nejdemokratičtějším způsobem poslechu hudby“.


Upozorňujeme návštěvníky, že přístup do Jižních zahrad Pražského hradu je přes III. nádvoří Býčím schodištěm nebo z Opyše. Vstup z Hradčanského náměstí je uzavřen.
Změna programu vyhrazena.

Datum a místo konání

Jižní zahrady Pražského hradu jsou otevřeny:

10:00 - 18:00

Upozorňujeme návštěvníky, že přístup do Jižních zahrad Pražského hradu je přes III. nádvoří Býčím schodištěm nebo z Opyše. Vstup z Hradčanského náměstí je uzavřen.

Vstupné

Vstup na koncert je volný

Mapa Hradu