Promenádní koncerty v Jižních zahradách Pražského hradu

Správa Pražského hradu uvádí:

Promenádní koncerty v Jižních zahradách Pražského hradu
173. sezóna, červen – září 2016

sobotní matiné 10:15 – 12:00 hod.

 

11. 6. Hudba Hradní stráže a Policie ČR        
25. 6. Ústřední hudba Armády ČR (Big Band)
23. 7. Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO
6. 8. Harmonie Štětí
20. 8. Ústřední hudba Armády ČR
3. 9. Hudba Hradní stráže a Policie ČR        
10. 9. Hudba Hradní stráže a Policie ČR        

Letní promenádní koncerty vojenských hudeb se na Pražském hradě konají nepřetržitě  od roku 1843. V letošním roce se uskuteční již 173. koncertní sezóna, v níž se představí všechny naše uniformované velké dechové orchestry, které nesou tuto naši - ve světě obdivovanou - tradici. Celkem sedm  matiné se bude konat v Jižních zahradách Pražského hradu vždy od 10:15 hod. Nenechte si ujít tuto jedinečnou tradiční koncertní produkci, dle Eduarda Hanslicka, slavného hudebního kritika 19. století jsou „veřejná vystoupení vojenských hudeb v otevřeném prostoru tím nejdemokratičtějším způsobem poslechu hudby“.


Upozorňujeme návštěvníky, že přístup do Jižních zahrad Pražského hradu je přes III. nádvoří Býčím schodištěm nebo z Opyše. Vstup z Hradčanského náměstí je uzavřen.
Změna programu vyhrazena.

Datum a místo konání

Jižní zahrady Pražského hradu jsou otevřeny:

10.00 – 18.00 


Upozorňujeme návštěvníky, že přístup do Jižních zahrad Pražského hradu je přes III. nádvoří Býčím schodištěm nebo bránou Na Opyši. Vstup z Hradčanského náměstí je uzavřen.

Vstupné

Vstup na koncert je volný

Mapa Hradu